Sivu päivitetty 22.5.2020

Sairaanhoitajien juhlaa vietettiin webinaarissa

Tiistaina 12.5. oli kansainvälinen sairaanhoitajien päivä, ja samalla ensimmäisen modernin sairaanhoitajan Florence Nightingalen 200-vuotispäivä. Turun AMK:n juhlallisuudet järjestettiin webinaarina, jossa kuultiin puheenvuoroja sairaanhoitajuudesta ja käytiin vilkasta keskustelua.

Yläluokkaisen perheen tytär Florence Nightingale tunsi kutsumusta sairaanhoitoon jo lapsena, ja lähti harjoittelemaan ammattia perheensä vastustuksesta huolimatta. Sairaanhoitajuus oli 1800-luvulla huonossa maineessa, ja juuri Nightingalen ansiosta ammatin arvostus nousi.

− Krimin sodassa työskennellessään hän kiinnitti huomiota muun muassa hygieniaan ja potilaiden ravitsemukseen, ja teki hoitotyöstä entistä organisoidumpaa, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa kertoi avauspuheenvuorossaan.

Yhteistyöllä alueellista hyvinvointia

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve onnitteli sairaanhoitajia juhlapäivänä ja sairaanhoitajaopiskelijoita erinomaisesta alan valinnasta. Hän puhui yhteistyön merkityksestä alueelliselle hyvinvoinnille.

Esimerkiksi hengästyttävän liikunnan harrastamisessa ja yksinäisyyden kokemisessa on Varsinais-Suomen sisällä suuria alueellisia eroja, joiden korjaamiseksi tehdään jatkuvasti työtä usean toimijan kesken. Vuosisatojen saatossa syntyneet alueelliset rajat eivät kuitenkaan välttämättä sovi kuvaamaan oikeaa elämää.

− Hyvä esimerkki on Varissuon kaupunginosa. Moni mittari on näyttänyt siellä punaista jo pitkään, mutta asukkaiden mielestä se on hyvä paikka asua. Kokemus on paikallisten toimijoiden vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön ansiota, Arve kiitti ja sanoi, että samaa, lapsiperheisiin keskittyvää mallia ollaan soveltamassa muuallakin.

Monien mahdollisuuksien ammatti

Turun yliopiston professori Helena Leino-Kilpi puhui sairaanhoitajuudesta maailman kiinnostavimpana ammattina. Työ on kansainvälistä ja siinä on mahdollisuudet niin kehittymiseen kuin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseenkin. Ammatin monipuolisuus näkyy niin erilaisissa työskentely-ympäristöissä kuin työtehtävissäkin. Lisäksi hoitotyö on yhteiskunnan perustehtävä, jolle on aina tarvetta.

− Ihmisen hoitaminen on kiinnostavaa ja palkitsevaa Se edellyttää tietoa, innovatiivisuutta ja vahvaa eettistä osaamista. Ei ole olemassa montaa ammattia, joiden perustarkoitus on yksiselitteisesti pyrkimys hyvään. Siksi sairaanhoito on uudestaan ja uudestaan kiinnostava ammatti, Leino-Kilpi totesi.

Kohtaaminen on olennainen osa hoitotyötä

Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila hahmotteli puheenvuorossaan sairaanhoidon tulevaisuutta. Globaalisti väestö kasvaa ja ikääntyy yhtä aikaa, mikä lisää sairaanhoidon tarvetta. Samalla vanhat sairaudet vaihtuvat toisiin, kun sydän- ja verisuonitaudit sekä mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Ennaltaehkäisytyö tulee entistä tärkeämmäksi.

Taatila huomautti, että teknologia voi tulevaisuudessa ottaa vastuulleen osan työtehtävistä. Se vapauttaa hoitajia läsnäoloon ja potilaiden inhimilliseen kohtaamiseen.

− Toisaalta kontaktit muuttavat muotoaan, mistä tämä webinaari on hyvä esimerkki. Tänä keväänä on nähty, miten ihmiskontaktien puute aiheuttaa ongelmia. Me muut emme tulisi kerta kaikkiaan toimeen ilman teitä sairaanhoitajia.

Tutustu Taatilan puheenvuoroon.