Sivu päivitetty 4.6.2020

Turun AMK esittää 171 lisäaloituspaikkaa hallituksen lupaamalla lisärahoituksella

Osana hallituksen lisätalousarvion koronaelvytyspakettia opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että korkeakoulut ottaisivat yhteensä 4800 opiskelijaa suunniteltua enemmän tämän kevään hausta hallituksen myöntämällä lisärahoituksella.

Turun ammattikorkeakoulu on valmis ottamaan perustutkintoihin yhteensä 171 opiskelijaa nyt käynnissä olevan haun ylitäyttönä. 

Turun AMK:n esitys jakautuu seuraavasti: kulttuurialalle 11 paikkaa, sosiaali- ja terveysalalle 53 paikkaa, liiketalouteen 25 paikkaa ja tekniikkaan 82 paikkaa. Lisäaloituspaikkojen tavoitteena on torjua nuorten työttömyyttä ja lisätä maan kilpailukykyä osaamispääomaa kasvattamalla.

Ministeriö oli jo aiemmin luvannut lisäaloituspaikkarahoitusta vuodelle 2021. Turun AMK on tähän hakuun tehnyt esityksen yhteensä 274:sta lisäaloituspaikasta.

– Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on maan hallitukselta juuri oikea ratkaisu tässä tilanteessa. Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin on vastattava nyt. Lisärahoituksella pystytään rekrytoimaan uutta opetushenkilökuntaa jo täksi syksyksi, Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila kertoo.

– Myös lisätalousarviossa esitetyt rahoitukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ovat äärimmäisen tärkeitä tässä tilanteessa. Olemme aktiivisesti mukana vahvistamassa alueemme tutkimusinfrastruktuuria yhdessä yrityskumppaniemme kanssa, Vesa Taatila sanoo.

Ministeriö on myös esittänyt jatkuvaan oppimiseen 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Sillä on tarkoitus varmistaa, että työttömiksi ja lomautetuiksi joutuneet voivat osallistua tutkintokoulutuksen ulkopuoliseen jatkuvaan oppimiseen ja samalla päivittää omaa osaamistaan.

Turun AMK on jo aiemmin tehnyt päätöksen, että jatkuvan oppimisen tuotteemme ovat syksystä lähtien ilmaisia työttömille ja lomautetuille opiskelijoille.