Sivu päivitetty 22.6.2020

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat tiistaina 23.6.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet jatkuvat 23.–25.6. Tuolloin järjestetään 22 eri ammattikorkeakoulun kampuksilla AMK-valintakokeen toinen vaihe, johon on kutsuttu yli 21 000 hakijaa.

Ammattikorkeakoulut valitsevat suurimman osan opiskelijoista yhteisillä AMK-valintakokeilla, joilla haetaan eri alojen AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. 

Kokeisiin on kutsuttu yli 21 000 hakijaa, jotka tavoittelevat 10 000 aloituspaikkaa. Puolet aloituspaikoista on jo täytetty todistusvalinnan perusteella.

Toisen vaiheen AMK-valintakokeen osallistujat karsittiin 4.6. järjestetyllä etäkokeella, johon osallistui ennätysmäärä eli 62 000 hakijaa. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään toisen vaiheen AMK-valintakokeen tulosten perusteella. 

Ammattikorkeakoulut joutuivat koronaepidemian vuoksi tekemään muutoksia opiskelijavalintoihin. Kaksivaiheiseen kokeeseen päädyttiin, koska korkeakoulut eivät pitäneet perusteltuna valita opiskelijoita valvomattoman etäkokeen perusteella.

Todistusvalintaa ei ammattikorkeakouluissa lisätty. 

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

AMK-valintakokeet järjestetään kampuksilla viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen. 

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.

Ammattikorkeakoulukohtaiset ohjeet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Opiskelijavalinnat Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttiin 1238 hakijaa. Kokeet järjestetään Kupittaan kampuksella, ICT-Cityssä, Turussa. 

Ohjeita Turun AMK:iin kokeeseen kutsutuille:

AMK-valintakokeen toisen vaiheen ohjeet hakijoille

AMK-valintakokeen toisen vaiheen kutsut lähetetty

Muut ohjeet AMK-valintakokeeseen löydät ammattikorkeakouluun.fi sivustolta.

Turun ammattikorkeakoulussa AMK-valintakoe on käytössä sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketalouden alan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Osa opiskelijoista näihin koulutuksiin valittiin myös todistusvalinnalla tai haku aiemmilla korkeakouluopinnoilla -valintatavalla. Näiden valintatapojen tulokset on jo julkaistu.

Kulttuurialan AMK-koulutuksiin opiskelijat valittiin kulttuurialan omilla valintakokeilla, jotka järjestettiin erityisjärjestelyin touko-kesäkuussa. YAMK-koulutuksissa valintatapoina käytettiin todistusvalintaa, ennakkotehtävää ja/tai valintakoetta / -haastattelua. Sekä kulttuurialan että YAMK-koulutusten opiskelijavalintojen tulokset on Turun AMK:n osalta julkaistu. Kaikkien korkeakoulujen opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 15.7. Hakija näkee oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Englanninkielisten koulutusten, jotka olivat mukana kevään ensimmäisessä yhteishaussa, kaikki tulokset julkaistiin 5.6.2020 mennessä. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 17.7. klo 15.00 mennessä ja kevään toisessa yhteishaussa 22.7. klo 15.00 mennessä.