Sivu päivitetty 22.6.2020

SourceTrack-hankkeessa vähennetään haitta-ainekuormitusta

Hankkeen tarkoituksena on määritellä teollisuusyrityksissä syntyvien jäte- ja hulevesien haitallisten aineiden pitoisuuksia, määritellä niiden avulla haitta-ainepitoisuudet ja suunnitella vähentämistoimenpiteitä.

Näytteiden avulla selvitetään minkälaisia määriä haitallisia ftalaatteja, perfluorattuja yhdisteitä, alkyylifenoleja sekä raskasmetalleja toimialoilla syntyvistä jäte- ja hulevesistä löytyy. 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä lääketeollisuuden, jätehuollon ja metalliteollisuuden kanssa. Tavoitteena on luoda edelleen kehittää SYKE:n toteuttamaa jätevesien tilinpitotyökalua siten, että sen jonka avulla voitaisiindaan määritellä toimialoille keskimääräiset päästömäärät haitallisille aineille.

Hankkeesta saadut tulokset ja tilinpitotyökalu auttavat jatkossa löytämään paikkoja, joissa haitallisten aineiden määrää voitaisiin vähentää tai aineita korvata jollain vähemmän haitallisella. Muutokset voivat tuoda yrityksille säästöjä sekä muokata prosessia turvallisemmaksi.

– Isoimman vähennyspotentiaalin löytäminen auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ja resursseja oikeaan paikkaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hannamaria Yliruusi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n, Turun Vesihuolto Oy:n sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Turun ammattikorkeakoulu muun muassa kerää hule- ja jätevesinäytteitä.

– Haitallisten aineiden tutkimuksesta halutaan rakentaa pidempiaikaista tutkimuspolkua, sanoo Yliruusi.

Motivoituneelle ja haitta-aineista kiinnostuneelle opiskelijalle on tarjolla projektityötä, kun materiaalia näytteistä on saatu kasaan. Materiaalista ja sen määrästä riippuen, aihetta voi olla myös opinnäytetöille.