Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.6.2020

Kehittämistoiminnalla tuetaan alueellista hyvinvointia

Turun AMK:ssa tehdään aktiivista yhteistyötä eri organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Terveyden ja hyvinvoinnin alan moniammatillisella yhteistyöllä vahvistetaan eri-ikäisten sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla tutkimusryhmien kumppaneina alueellisesti ovat muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, yksityisten terveyspalveluiden järjestäjät sekä erilaiset järjestöt ja yhteisöt. AMK:n sisällä tehdään lisäksi yhteistyötä muiden alojen tutkimusryhmien kanssa.

Poikkeustilanne vaikuttaa voimakkaasti terveyden ja hyvinvoinnin alalla

Turun AMK:n Talk-verkkolehden terveyden ja hyvinvointialan artikkelisarjassa tuodaan näkyväksi Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). TKI-toiminnassa kohtaavat opiskelijoiden ideat, opettajien huippuasiantuntemus, projektiammattilaisten kokemus sekä yhteistyö yritysten, julkisen sektorin toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Artikkelisarjassa tarkastellaan koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutusta muun muassa mielenterveyden ja suun terveyden edistämistoimintaan sekä lapsi- ja perhetyöhön. Lisäksi tuodaan esille koronan tuomaa pakollista digiloikkaa työelämässä sekä sen vaikutusta työhyvinvointiin ja heikompiosaisten osallisuuteen.

Tilanne on aiheuttanut vaikeuksia, jotka jatkuvat pitkään. Turun AMK:n asiantuntijat yhteistyökumppaneidensa kanssa pohtivat näihin ongelmiin ratkaisuja muun muassa kehittämällä digitaalisia menetelmiä ja digiosaamista.

Tutustu artikkeleihin:

Marion Karppi: Uudet työn tekemisen tavat tuovat työhyvinvointia

Hanna Kirjavainen: Digimaailmassa tulee huomioida myös heikompiosaiset

Milla Lahdenperä: Suun terveydenhoidon palvelua tuottaa laaja asiantuntijoiden tiimi

Mari Lahti: Näyttöön perustuvat menetelmät tulee nostaa etusijalle mielenterveystyössä

Eeva Timonen-Kallio: Lapsi- ja perhepalveluihin etsitään uusia toimintamalleja