Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.8.2020

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa matkustamisen päästökompensoinnin

Turun ammattikorkeakoulu haluaa olla edelläkävijä hiilineutraaliuden edistämisessä. Matkojen päästökompensointi aloitetaan vuonna 2021.Turun AMK:n omana tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä.

Matkustamisen päästökompensointi on osa vastuullista toimintaa kohti hiilineutraaliutta. Ensisijainen keino kohti hiilineutraaliutta on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen mm. matkustusta absoluuttisesti vähentämällä ja etäkokouksia suosien.

– Pyrimme toiminnassamme hiilineutraaliuteen, mutta ihan kaikkea matkustamista emme pysty siirtämään etäkokouksiksi koronapandemian jälkeisenä aikana. Hiilikompensaation käyttöönotto ohjaa meitä hakemaan ympäristömme kannalta kestävimpiä ratkaisuita, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Päästöjen vähenemisen aktiivinen raportointi ja seuranta tukee matkakustannusten ja matkustusmäärän laskua. Turun ammattikorkeakoulun laajan kansainvälisen toiminnan luonteesta johtuen matkustusta ei voida kuitenkaan kokonaan välttää.

Kompensaatiokeinoja on useita, mutta Turun ammattikorkeakoulun kaltaiselle alueelliselle toimijalle paikallinen kompensaatiomalli on optimaalinen suorien vaikutusten seuraamisen mahdollistamiseksi. 

Matkojen päästökompensointi aloitetaan vuonna 2021 kuluvan vuoden päästöjen kompensoinnilla EU:n päästökaupan hintatason mukaisesti, ensisijaisesti paikallisesti vaikuttavilla mekanismeilla. Vaikutukset ovat näin selkeämmin seurattavissa ja raportoitavissa.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittuun tavoitesopimukseen on kirjattu tavoitteeksi, että ammattikorkeakoulut ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Aktiivisena alueen toimijana Turun ammattikorkeakoulu osallistuu Turun kaupunkistrategiassa lausuttuun ilmastopoliittiseen päätavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Turun AMK:n omana tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä.

– Haluamme näyttää omalla toiminnallamme esimerkkiä, joten käytännössä pyrimme olemaan hiilineutraaleja jo merkittävästi noita tavoitevuosia aiemmin, Taatila kertoo.