Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.10.2020

Hyvä esimiestyö etätyössä – mistä se koostuu?

Vaikka etätyössä korostuvat työntekijöiden vastuullisuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä johtaminen, hyvän esimiestyön merkitys ei katoa.

Etätyön lisääntyessä esimiestyöhön kohdistuu uusia haasteita. Etätyön johtaminen on erilaista. Etäjohtaminen on ihmisten ja työn yhdistämistä ja innostamista. Työn sujumisen, yhteistyön, yhteisöllisyyden ja organisaation kannalta strategisen osaamisen kehittymisen varmistamiseen tarvitaan pelisääntöjä, toimivia palaverikäytäntöjä, yhteisöllisiä työvälineitä sekä niiden aktiivista käyttöä. Vaikka etätyössä korostuvat työntekijöiden vastuullisuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä johtaminen sekä työn ja vapaa-ajan rajaaminen, hyvän esimiestyön merkitys ei katoa.

Etätyön johtamisessa omat haasteensa

Etätyön haasteet voitetaan panostamalla avoimeen matalan kynnyksen viestintään ja vuorovaikutukseen. Tärkeimmät tekijät etätyön johtamisessa ovat luottamus työntekijöihin, selkeä tavoitteellisen työn ohjeistaminen sekä esimerkillä johtaminen.

Ykköshaaste etätyön johtamisessa kietoutuu vuorovaikutuksen ympärille. Koska satunnaisia kohtaamisia ei synny kahviautomaatin äärellä, esimiehen on kiinnitettävä vuorovaikutukseen erityistä huomiota. Ratkaisevaa on, että eri puolilla työtä tekevät tuntevat kuuluvansa yhteisöön. Olennaista onkin, miten etätyötä johdettaessa lisätään henkisen läsnäolon tunnetta. Esimiehen on oltava kiinnostunut työntekijöistään ja hänen on oltava helposti lähestyttävissä – myös virtuaalisesti. Esimiehen yhteydenpito vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta.

"Tärkeimmät tekijät etätyön johtamisessa ovat luottamus työntekijöihin, selkeä tavoitteellisen työn ohjeistaminen sekä esimerkillä johtaminen."

Esimiehen on myös tiedostettava, minkälaista johtamistyyliä kukin työntekijä kaipaa etätöissä. Toiset kaipaavat jatkuvaa palautetta ja seurantaa, kun toiset haluavat tietää, mitkä ovat tavoitteet ja kulkevat niitä kohti itsenäisesti. He kaipaavat esimiehensä tukea vasta esimerkiksi lopputulosten arviointiin.

Some-verkostot voimavarana

Tiedonkulku on avainasemassa etäällä työskenneltäessä. Sosiaalinen media mahdollistaa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen laajan joukon kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Koska kaikkea keskustelua ei voi käydä julkisesti, organisaation sisäiset ryhmät lisääntyvät. Some-ryhmät ovat hyviä ideoinnin ja toisaalta vertaistuen paikkoja. Jos kollega kaipaa ratkaisua ongelmaan, hän perinteisesti kysyisi sitä vieressä istuvalta kollegalta. Nyt etätöissä kysymyksen voi heittää someryhmään ja saada nopeasti vastauksia. Tärkeää on, että esimiehet rohkaisevat ja kannustavat työntekijöitään käyttämään sosiaalisen median ryhmiä ideoinnin ja vertaistuen tukena organisaation sisällä.

Hyvä esimies auttaa onnistumaan ja sitouttaa

Kriittisinä aikoina tarvitaan entistä parempaa ihmislähtöistä johtamista, hyviä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä sekä psykologista turvallisuutta. Kiteytettynä esimiehen tehtävänä on auttaa työyhteisönsä jäseniä onnistumaan tehtävissään.

Hyvä esimiestyö on elintärkeää työyhteisön toimivuuden ja tuloksellisuuden kannalta. Esimiestyöhön kannattaa panostaa, sillä on todettu, että työntekijöiden halukkuuteen jatkaa työssään vaikuttaa esimiehen hyvä johtamistapa ja toimivat vuorovaikutussuhteet työpaikalla.

Jos aihe on ajankohtainen ja haluat keskustella lisää esimiestyön koulutuksista , ota reippaasti yhteyttä!