Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.10.2020
Piirros nuorista.

Nuoret kehittävät seksuaalikasvatusmateriaalia

Seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan aktiivisesti mukaan tekemään seksuaalikasvatusta. Vasaramäen koulussa 9.-luokkalaiset osallistuivat monialaisiin päiviin, jossa he perehtyivät seksuaalikasvatukseen ja loivat digitaalista oppimateriaalia.

Maailman terveysjärjestö (WHO) esittää, että seksuaalikasvatuksen laatu paranee, kun nuoret otetaan mukaan järjestämään, tuottamaan ja arvioimaan seksuaalikasvatusta. On tärkeää, että seksuaalikasvatuksessa käsiteltävät aiheet nousevat nuorten omista tarpeista ja toiveista.

Nuoret suunnittelevat seksuaalikasvatusmateriaalia

Turussa Vasaramäen koulussa järjestettiin monialaiset päivät. Kolmen päivän aikana 9.-luokkalaiset perehtyivät seksuaalikasvatukseen ja siihen liittyviin aiheisiin. Nuoret tekivät, asiantuntijoiden ja opettajien tuella, seksuaalikasvatusmateriaalia yläasteikäisille nuorille.

Vasaramäen koulun 9.-luokkalaiset suunnittelivat muuan muassa muistipelin, jonka avulla opetetaan ehkäisyvälineistä.

Vasaramäen koulu on yksi EDDIS-hankkeen yhteistyökouluista. Hankeidea sai alkunsa erään vanhemman esiin tuomasta huolesta, että nuorten sähköistä terveyskasvatusmateriaalia ja erityisesti seksuaalikasvatusmateriaalia on vähän.

Lue lisää Nuoret mukana kehittämässä seksuaalikasvatusta -artikkelista .

A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools

Nuorten lisääntynyt riski joutua seksuaalisen häirinnän tai väärinkäytön kohteeksi sosiaalisessa mediassa tai arkielämän tilanteissa asettaa uusia haasteita seksuaalikasvatukselle. Seksuaalikasvatuksen sisältöjä ja tarjontaa on tarpeen päivittää vastaamaan paremmin näitä uusia haasteita.

A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS) -hankkeen ideana on kehittää digitaalinen oppimisalusta toisen asteen koulutuksen seksuaalikasvatukseen yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Kumppanit ovat neljästä Euroopan maasta: Suomesta, Kreikasta, Liettuasta ja Portugalista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä perustietoa seksuaaliterveydestä ja seksuaalisuudesta 13–16-vuotiaiden nuorten keskuudessa.

Lue lisää A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS) .