Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.11.2020

Kiertotalouden mukaista rakentamista halutaan kiihdyttää

Mitä kiertotalouden mukainen rakentaminen tarkoittaa rakennusprosessin eri vaiheissa, aina aluesuunnittelusta uusiokäyttöön? Entä millainen on Lounais-Suomen rakennuskannan ennustettu kehitys?

Muun muassa näistä aiheista kuullaan Kiertotalous rakentamisessa -webinaarisarjassa, josta ensimmäinen osa pidetään 27. marraskuuta 2020.

Tarve kiertotalouden mukaisille ratkaisuille rakennusalalla on suuri. Ala tuottaa noin 35 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja lohkaisee 50 prosenttia maapallon raaka-aineiden kulutuksesta. Rakennusala aiheuttaa kolmasosan maailman jätteistä.

Kiertotalouden mukaisen rakentamisen tavoitteena on vähentää rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen määrää, pienentää ympäristölle koituvia haittoja ja madaltaa rakennusten elinkaarenaikaisia kustannuksia.

Koska rakennuskanta uusiutuu hitaasti, tämän hetken ratkaisut vaikuttavat vielä kymmenien vuosien päästä. Varsinais-Suomen liitto on tilannut selvityksen kiertotalouden potentiaalista lounaissuomalaisessa rakentamisessa. Selvitys osoittaa mahdollisuuksia, joita tilaajilla ja rakennuttajilla on jo nykyisellään kiertotalouden toteuttamiseen. Näitä näkökulmia käydään läpi webinaarisarjan ensimmäisen osan ohjelmassa. Selvityksen esittelee AFRY Finland Oy.

Kohti ekologisuutta

Selvityksen mukaan Turun kaupunkiseudun ydinalueilla on kasvava tarve asunnoille, vanhojen 1970–80-luvuilla rakennettujen lähiöiden peruskorjaamiselle ja koulujen, päiväkotien ja vanhusten hoitolaitosten rakentamiselle. Kiertotalousajattelun mukaisesti näissä kohteissa olisi pyrittävä suosimaan olemassa olevien rakennusten hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehtona on suunnitella uusiutuvista tai kierrätetystä materiaalista rakennuksia, jotka ovat monikäyttöisiä, muuntojoustavia ja ekologisia. Tavoitteena on saavuttaa sekä kustannus- että ympäristöhyötyjä ja pidentää rakennusten elinkaarta.

Webinaarin aamupäiväosuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua työpajaosuuteen, jossa keskitytään Turun alueen seuraaviin askeliin rakentamisen kiertotaloudessa.

Tilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen liitto. Webinaari on osa  Circwaste – Kohti kiertotaloutta  -hanketta, jossa on mukana useita tahoja, myös Turun ammattikorkeakoulu. Kyseessä on 7-vuotinen hanke, jonka rahoitus tulee pääosin EU Life IP -ohjelmasta. Hankkeella haetaan ratkaisuja yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden, teollisuuden sivuvirtojen, rakennusjätteiden, ylijäämäruoan ja maa-ainesten tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Ilmoittaudu webinaariin 24.11. mennessä täällä

Webinaari 1: Olemassa olevan hyödyntäminen 27.11.2020 klo 9–12.15

•    Tilaisuuden avaus: Varsinais-Suomen liitto
•    Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa. Selvityksen esittelee AFRY Finland Oy
•    Kommenttipuheenvuoro: Johanna Salminen, rakennuttajainsinööri, Turun ylioppilaskyläsäätiö
•    CASE: Uudistaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys: Kiinteistö Oy Kummatti, Raahe: Petri Kontukoski, toimitusjohtaja, Arkkitehdit Kontukoski Oy
•    CASE: Korjausrakentaminen uusin tekniikoin: As Oy Kuulaharjat, Raisio: Janne Kantola, Pilaster Oy
•    Kommenttipuheenvuoro: Anne Ahtiainen, toimialajohtaja, tekniset palvelut, Liedon kunta
•    Webinaarin loppusanat

Rakentamisen kiertotalouden seuraavat askeleet Turun seudulla -työpaja, klo 10.30–12.15
•    Tausta ja työskentelyn alustus: Liisa Lahti, Turun kaupunki
•    Pienryhmätyöskentely
•    Seuraavat askeleet

Tutustu  Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa -selvitykseen