Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2021

Fokus kriisien hallintaan – ohjeet johdolle

Valtakunnallinen FOKUS-hanke on tuottanut kattavat kriisinhallintaohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön. Ohjeet on laadittu tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille.

FOKUS-hankkeessa kehitetään pk-yritysten kanssa työhyvinvoinnin johtamisen välineistö, jonka avulla yritykset parantavat tuottavuuttaan ja henkilöstönsä työhyvinvointia suunnitelmallisesti ja organisoidusti. Tavoitteellisella johtamistyöllä edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia ja niiden kautta samalla yrityksen suorituskykyä. 

Johtamistyössä kriisinhallinta on juuri nyt hyvin ajankohtaista koronan ja kyberturvaongelmien vuoksi. Korona on vaikuttanut liiketoimintamuutoksiin. Myös onnettomuudet ja henkilöistä aiheutuvat kriisit ovat osa työelämää. 

Kriisinhallintaohjeilla varaudutaan erilaisiin kriiseihin

Kriisinhallintaohjeilla halutaan auttaa työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Johdon ja esimiesten työvälineenä ne sisältävät useimpia yrityksiä koskevat kriisitilanteet ja niiden hallintakeinot, joita voidaan hyödyntää sellaisenaan tai soveltuvin osin. Niiden pohjalta on helppo laatia yrityksen kokoon, toimialaan ja ominaispiirteisiin soveltuva ohjeistus.

Ohjeet ovat testattuja sekä lakiasiantuntijan tarkistamia, ja niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute. Ne ovat yrityksille maksuttomat ja saatavissa jo nyt pdf-versiona. Ohjeet ovat tulossa alkuvuoden 2021 aikana myös digisovelluksena. Hankkeen nettisivuilta löytyy myös aihetta täydentäviä videoita ja menestystarinoita. 

•    Kriisinhallintaohjeet: fokukseen.fi

FOKUS-hanke

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa rakennetaan työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää. Hanke toimii ESR-rahoituksella. Se on valittu Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille. Valtakunnallista hanketta koordinoi Vaasan yliopisto, mukana ovat Turun, Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen toimijat ovat kokeneita asiantuntijoita työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, johtamisen ja digitekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä.