Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.1.2021

Kupittaalla tutkitaan maksullisen pyöräpysäköinnin mahdollisuuksia

Turun ammattikorkeakoulun teettämään kyselyyn vastanneista 30 prosenttia olisi valmis maksamaan pyöräpysäköinnistä. Kysely teetettiin Turun Tiedepuiston työntekijöille.

Teksti: Noora Salmela ja Veera Laaksonen

Osana Turun ammattikorkeakoulun Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta tuotetussa kyselyssä opiskelijat ovat kartoittaneet Kupittaan Tiedepuiston työntekijöiden kiinnostusta maksulliseen pyöräpysäköintiin ja sen palvelun sisältöön. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen kokeilujen suunnittelussa.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osana projektipajatoimintaa toteuttaneet loka-marraskuussa 2020 kyselyn Turun Tiedepuiston työntekijöille ja työnantajille. Kyselyyn vastanneista noin 30 prosenttia ilmaisi olevansa valmis maksamaan pyöräpysäköinnistä. Houkuttelevimmaksi valvotuksi parkkivaihtoehdoksi vastaajat nimesivät lukittavan sisätilan, kuten parkkihallin, sillä vastaajista jopa 37 prosenttia on joutunut pyörävarkauden uhriksi. Keskusta-alueen jälkeen pyörävarkautta pelätään eniten työ- tai opiskelupaikalla.

Maksulliseen pysäköintiin kuuluvista lisäpalveluista eniten kiinnostusta vastanneissa herätti omatoiminen pyörähuolto sekä pyörän pesumahdollisuus. Muita kiinnostusta herättäneitä lisäpalveluita olivat sähköpyörän latausmahdollisuus, tavaroiden lokerosäilytys sekä lisämaksullinen pyörähuolto.

45 prosenttia kyselyyn vastanneista koki kuukausiveloituksen mielekkäimmäksi vaihtoehdoksi ja lähes yhtä paljon, 44 prosenttia, kannatettiin päiväveloitusta. Kuukausittaisesta pysäköinnin käytöstä kolme neljästä kannatti 15 euron kuukausimaksua, joka viides sen sijaan hieman kalliimpaa 20 euron maksua.

Osana kyselyä kartoitettiin myös työnantajina toimivien vastaajien halukkuutta maksaa pyöräpysäköinnistä ja tarjota sitä työsuhde-etuna työntekijöilleen. 42:stä tähän kysymykseen vastanneesta yli puolet olisivat valmiita tarjoamaan pysäköintiä työsuhde-etuna.

Samankaltainen kysely on tarkoitus suorittaa myös AMK:n opiskelijoille alkuvuoden 2021 aikana.

– Seuraavaksi on määrä toteuttaa tuon toisen kyselyn lisäksi pyöräpysäköinnin kokeilu Kupittaalla ja suunnitella toista, keskustassa toteutettavaa pyöräpysäköinnin kokeilua, kertoo hankkeen projektipäällikkö Noora Salmela.

Maksullinen pysäköinti on vain osa pysäköintikokonaisuutta, eikä se tule menemään maksuttoman pysäköinnin edelle. Salmelan mukaan laadukas ja turvallinen pyöräpysäköinti on yksi pyöräilyä edistävä tekijä, ja entistä kattavampi pysäköintipalvelu voi houkutella myös esimerkiksi kalliimpien sähköpyörien omistajia. Turun ammattikorkeakoulu aloittaa hankkeeseen kuuluvat pysäköintiin liittyvät kokeilut keväällä tai kesällä 2021.

Pyöräpysäköinnin kartoitusta yhdessä Turun kaupungin kanssa

Kyselyn lisäksi osana hanketta tehdään pyöräpysäköintikartoituksia. Jatkona Turun kaupungin tekemälle työlle Turun ammattikorkeakoulu on kartoittanut Turun keskustan virallisia ja niin sanottuja epävirallisia pyörän pysäköintipaikkoja. Epäviralliset parkit ovat pysäköinnin kasaumia pyöräpysäkkien ulkopuolisilla paikoilla. Kartoitettavat aineistot lisätään Lounaistiedon Dataportaaliin.

– Tätä tietoa on tarkoitus hyödyntää Turun keskusta-alueen laadukkaan, ilmaisen pyöräpysäköinnin kehittämisessä sekä tausta-aineistona hankkeen toteuttamassa kokeilussa, Salmela täsmentää.

PANA8633.JPG
Kyselyyn vastanneet kannattivat pyöräparkiksi muun muassa lukittavaa sisätilaa, joka suojaa esimerkiksi säältä ja varkailta.