Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.2.2021

Turun AMK ja Sitowise kumppanuusyhteistyöhön

Turun ammattikorkeakoulu ja Sitowise solmivat kumppanuussopimuksen tammikuussa. Tulevalla yhteistyöllä vahvistetaan yhteyksiä työelämän ja opiskelun välillä sekä luodaan perustaa innovaatio- ja hankeyhteistyölle.

Yhteistyöllä halutaan turvata oikeanlaisen osaamisen saatavuus sekä tukea opiskelijoiden valmistumista tarjoamalla opinnäytetyöaiheita ja harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja konsulttiorganisaatio, joka keskittyy voimakkaasti digitalisaatioon. Yrityksen palvelut kattavat rakentamisen koko elinkaaren aina kaupunkisuunnitteluvaiheen asiantuntijatehtävistä uusien rakennusten suunnitteluun ja korjaussuunnitteluun.

– Sitowisen toiminta palvelee Turun AMK:n rakennustekniikan ja energiapuolen sekä ICT:n koulutusten kehittämistä ja työelämälähtöisyyttä. Lisäksi kaikessa Sitowisen toiminnassa korostuvat Turun AMK:llekin tärkeät hiilineutraaliustavoitteet ja hiilijalanjäljen optimointi, kertoo asiakkuusvastaava Sinikka Leino Turun ammattikorkeakoulusta.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Kumppanuusyhteistyö on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä, joka hyödyttää kummankin organisaation tavoitteita. Yhteisenä tavoitteena on viedä rakennusalan kehitystyötä ja tutkimusta eteenpäin.

– Haluamme kehittää uudenlaisia yhteistyön muotoja niin tutkimukseen kuin opetukseenkin. Erityisesti panostetaan työelämään kytkeytyviin oppimisprojekteihin, sillä opiskelijoille on tärkeintä päästä ratkaisemaan aitoja työelämässä syntyviä haasteita, Leino kuvailee.

Turun AMK tarjoaa omaa osaamistaan Sitowiselle räätälöidyillä kehittämisohjelmilla. Kumppanuus tarjoaa Sitowiselle hyviä mahdollisuuksia pysyä alan uusimman tietotaidon jäljillä ja saada tulevaisuuden osaajia.

Oppilaitokset ovatkin Sitowisen tärkeä sidosryhmä.

– Oppilaitosyhteistyöllä kehitetään myös sitowiseläisten osaamista jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkimusyhteistyön kautta haluamme olla alan eturintamassa luomassa uusia innovaatioita ja viemässä tutkimustietoa käytäntöön, kertoo HR-päällikkö Marja Konsti Sitowiseltä.

Sitowisellä on valtakunnallisesti yhteistyösopimuksia useiden eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä tehdään erilaisissa hankkeissa sekä suoraan ainejärjestöjen ja laitosten kanssa esimerkiksi kurssivierailujen ja tapahtumien muodossa. 

– Asiantuntijoitamme toimii oman työn ohessa myös opettajina oppilaitoksissa. Turun ammattikorkeakoulussa sitowiseläiset ovat olleet kouluttamassa uusia osaajia muun muassa tutkimustoiminnan, 3D-mallinnuksen ja vesihuollon saralla, Lounais-Suomen aluejohtaja Petri Rainio Sitowiseltä kertoo.