Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.2.2021

Milleniaalit muuttavat yrityskulttuuria

Turun AMK:n järjestämässä webinaarissa keskusteltiin milleniaaleista (1980 – 2000 syntyneet) ja miten he muuttavat työelämää ja organisaatiokulttuuria. Aihe oli ajankohtainen sillä nyt jo lähes 50 % työvoimasta on milleniaaleja.

Teksti: SInikka Leino

Webinaarin alussa tulevat tohtorit YIT:n Ville Teräväinen ja Firan Joonas Lehtovaara haastoivat osallistujia muuttamaan yrityskulttuuria nuoria kannustavaksi ja yhteisöllisyyttä, itseohjautuvuutta, joustavuutta ja innovatiivisuutta arvostavaksi. Molemmat ovat väitöskirjassaan käsitelleet rakentamisen yrityskulttuurin muutosta.

Webinaarissa todettiin, että rakennusalalla on pitkään totuttu hierarkkiseen kulttuuriin. Johtaminen on tapahtunut kontrollin kautta. Tiimien ja yksilöiden itseohjautuvuus yhdistettynä entistä tehokkaampaan tiedon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen tarjoaa mahdollisuuden tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuun, totesivat Ville Teräväinen ja Joonas Lehtovaara. Teräväisen väitöskirjassa on ohjeita yrityskulttuurin muuttamiseksi vähemmän hierarkkiseksi ja kilpailuhenkiseksi, me-henkeä ja innovatiivisuutta ruokkivaksi.

yrityskulttuuri.png

Teräväisen teettämissä kyselyissä rakennusalan ammattilaiset arvostivat sopivaa hierarkkisuutta. Se koettiin työmaaolosuhteissa välttämättömänä. Tavoitetilana alle 40-vuotiailla oli kuitenkin me-

hengen, tiimityön ja yhteisöllisyyden lisääminen. Myös innovatiivisuutta toivottiin lisää. Kulttuurimuutos näkyy selvemmin allianssiurakoissa, joissa vastakkainasettelun kulttuurista on siirrytty yhteistyöhön.

Tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys tärkeää

Erittäin tärkeänä asiana molemmat pitivät tiedon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kun kaikilla projektissa toimivilla on sama tilannetieto, kasvattaa se luottamusta ja kykyä toimia yhdessä vaikeissakin tilanteissa. Tärkeää on luoda rakentamisen prosesseihin nykyistä enemmän läpinäkyvyyttä, joka luo pohjaa tiedolla johtamiselle ja jatkuvalle oppimiselle.

Lean ohjaa toimintaa ja arvoja

Lean-pohjaisen muutoksen perusperiaatteet ovat virtaustehokkuus, ihmisten kunnioittaminen ja jatkuva parantaminen. Muutokseen tarvitaan ymmärrystä siitä, miten periaatteet toimivat, halua muuttaa toimintatapoja ja kokonaisvaltaista muutosta. Työntekijät ja urakoitsijatiimit ovat oman erikoisalansa parhaimpia asiantuntijoita ja heillä on paras tieto siitä, miten heidän omia työvaiheitaan tulisi laadukkaasti toteuttaa. Tämän osaamisen hukkaaminen on yksi rakentamisen kehityksen suurimmista esteistä, totesi Lehtovaara.

Milleniaalit työelämässä

Tärkein syy siihen, etteivät milleniaalit sitoudu työpaikkaansa on Atte Mellasen mukaan yritysten perinteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan enemmän numeroita kuin ihmisiä. Milleniaalien (1980 – 2000 syntyneet) odotukset ja tarpeet työelämää kohtaan ovat erilaisia kuin edeltävien sukupolvien, eikä heitä pysty motivoimaan perinteisillä tulosjohtamisen keinoilla kuten hienolla tittelillä, lisävastuulla tai paremmalla palkalla.

Atte Mellasen tekemän kyselyn mukaan milleniaalit arvostavat eniten työssä oikeudenmukaisuutta, onnistumisen kokemuksia, hyvää työyhteisöä ja ihmislähtöistä johtamista, merkityksellistä ja innostavaa työtä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä viestinnässä, oppimista ja itsensä kehittämistä. Nämä asiat ovat kaikille sukupolville tärkeitä.

Webinaariin osallistuneet aluepäällikkö Markku Leppälehto, Talonrakennusteollisuus ry:stä ja aluepäällikkö Antti Lindvall Ramirent Finland Oy:stä totesivat, että webinaari laajensi heidän tietouttaan yrityskulttuurin kehittämisestä, Lean -ajattelun hyödyntämisestä sekä milleniaalien arvoista. Antti Lindvall totesi, että milleniaalit työelämässä -alustus oli hänelle hyödyllisin. Molempien mielestä webinaarin alustajat olivat asiaansa uskovia ja innostavia nuoria.

 

Ota yhteyttä

Jos kiinnostuit leanista tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä yrityskulttuurin muutoksen mahdollistajana, autamme Lean-ajattelutavan viemistä käytäntöön. Ota yhteyttä, niin rakennetaan organisaatiollesi sopiva kokonaisuus.