Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.2.2021

Yli puoli miljoonaa tutkintoa ammattikorkeakouluissa – Turun ammattikorkeakoulun merkitys kasvanut tasaisesti

Ammattikorkeakouluissa on suoritettu 509 000 korkeakoulututkintoa vajaan 30 vuoden aikana. Pääpaino on ollut työelämään valmistavissa AMK-tutkinnoissa, joita on suorittu 489 000.

Vuodesta 2005 lähtien koulutustarjontaan on kuulunut myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), joita on suoritettu yhteensä 29 000. Turun ammattikorkeakoulu on tuottanut koulutettua työvoimaa alueelleen vuodesta 1992.


Ammattikorkeakoulut tuottavat laajan koulutustarjonnan, jossa yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat insinööri (AMK), tradenomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) ja restonomi (AMK). Koulutusaloista suurin on sosiaali- ja terveysala, jossa eri ammateilla on omat tutkintonsa. Sote-alan AMK- ja YAMK-tutkintoja on suoritettu 163 000. Toiseksi eniten valmistuneita on tekniikasta ja ICT-alalta (143 000). Kolmannen suuren ryhmän muodostaa liiketalous (111 000). Suurten alojen lisäksi ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä kulttuuri-, luonnonvara- ja kasvatusalan kouluttajia. 
 

pylväsdiagrammi AMK- ja YAMK.tutkinnot vuosittain
Vuosittain suoritetut AMK- ja YAMK-tutkinnot 1990-2020

Tutkintomäärien odotetaan kasvavan 2020-luvulla


Vuonna 2020 suoritettiin 24 370 AMK-tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrä oli kolmatta vuotta samalla tasolla. Sen sijaan YAMK-tutkinnoissa oli kasvua, kun niitä valmistui vajaa 3 900. Kasvua edellisestä vuodesta oli 16 prosenttia.


Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta 25–34-vuotiaista, joten tutkintomäärien odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Ammattikorkeakouluissa opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 8 000 hakijalla eli runsaalla 16 prosentilla. Kasvu tapahtui sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. 


Turun ammattikorkeakoulu on kasvattanut merkitystään ja alueellista vaikuttavuuttaan


Suomen jokaisessa maakunnassa toimii vähintään yksi ammattikorkeakoulu varmistamassa osaavan työvoiman tarjontaa alueiden tarpeisiin.
Turun ammattikorkeakoulussa (Turun teknillinen va. ammattikorkeakoulu vuodesta 1992) ensimmäiset valmistuneet saivat tutkintotodistuksensa vuonna 1996. Heitä oli 111. Turun ammattikorkeakoulusta on valmistunut kaikkiaan 34 981 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoja on 32 934 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on 2 047.
 

pylväsdiagrammi tutkinnot korkeakouluittain 1990-2020
Suoritetut AMK- ja YAMK-tutkinnot korkeakouluittain 1990-2020

Vuosina 1990–2021 Turun ammattikorkeakoulu on tuottanut viidenneksi eniten tutkintoja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) mukaan luettuna 24 ammattikorkeakoulusta. YAMK-tutkintojen osalta tutkintoja on tehty neljänneksi eniten ja niiden osalta Turun ammattikorkeakoulun toiminta on tehostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.


Vuonna 2020 Turun ammattikorkeakoulussa suoritettiin 1 766 AMK-tutkintoa ja 309 YAK-tutkintoa. Poikkeusvuosi etäopiskeluineen ei vaikuttanut tutkintojen kokonaismäärään; AMK-tutkintojen määrä laski hiukan vuodesta 2019, mutta YAMK-tutkintoja suoritettiin enemmän (1 796/242).
Turun ammattikorkeakoululla oli toiseksi eniten valmistuneita vuoden 2020 valmistuneiden yhteismäärässä Metropolia Ammattikorkeakoulun jälkeen (3 165). Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistui 2 025 opiskelijaa.


– Turun ammattikorkeakoulun merkitys on kasvanut tasaisesti, iloitsee rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.


Vesa Taatilan mukaan Turun ammattikorkeakoulun tutkintomäärän kasvu on heijastanut hyvin alueen työelämän jatkuvasti kasvavaa tarvetta. Nopeasti kehittyvä maakunta tarvitsee tulevaisuutensa tekijät.


Turun seudun elinkeinoelämän kannalta on ilahduttavaa, että suurin osa ammattikorkeakoulusta valmistuneista jää alueelle. Joka toinen hakija tulee Varsinais-Suomen ulkopuolelta, mutta kolme neljästä valmistuneesta työllistyy maakuntaan heti valmistumisen jälkeen.
Osaajat myös pysyvät, sillä 68 % alumneista työskentelee yhä alueella viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Varsinais-Suomen ammattikorkeakoulutuksen saaneesta työvoimasta 66 prosenttista on valmistunut Turun ammattikorkeakoulusta. 


– Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaajat ovat näkyvässä roolissa juuri oman maakuntansa edistäjinä, mikä meidän tehtävämme onkin. Ammattikorkeakoulu on etenkin oman alueensa aktiivinen kehittäjä, Vesa Taatila korostaa.


Vakinainen ammattikorkeakoulutus täyttää 25 vuotta tänä vuonna


Koulutuksen merkitystä alueille kuvaa vasta valmistuneiden hyvä työllistyminen. Viime vuosina AMK-tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia ja YAMK:n suorittaneista 95 prosenttia oli työssä vuosi valmistumisen jälkeen.


Ammattikorkeakoulujen lyhyen historian takia valmistuneita on enemmän nuoremmissa ikäluokissa: joka viides 30–40-vuotias on valmistunut ammattikorkeakoulusta.


Vakinainen ammattikorkeakoulutus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 1991–92 väliaikaisina. Ensimmäiset vakinaiset toimiluvat myönnettiin 1996 ja vuoteen 2000 mennessä kaikki ammattikorkeakoulut olivat vakinaistuneet. 


Nykyisin Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on noin 150 000 opiskelijaa. Yli puolet alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista on ammattikorkeakoluissa. Lisäksi ammattikorkeakoulut vuodesta 1996 kouluttaneet ammatillisten opettajien pedagogisen pätevyyden. Heitä on valmistunut yli 30 000.