Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.2.2021

Hyppää mukaan EduCityn virtuaaliselle laboratoriokierrokselle!

EduCityn kampuksen kellarikerroksessa sijaitsevat upouudet tekniikan laboratoriotilat, joissa järjestetään muun muassa opetusta ja joissa opiskelijat ja henkilökunta voivat työskennellä.

Uudet laboratoriot  ovat Turun AMK:n opetuskäytössä ja palvelevat myös alueen elinkeinoelämää. Esimerkiksi rakennusakustiikan laboratorio palvelee yrityksiä, jotka haluavat selvittää rakennustuotteiden, kalusteiden, materiaalien, koneiden ja laitteiden akustisia ominaisuuksia, kuten ääneneristävyyttä ja melupäästöarvoja.

Hyppää tästä EduCityn 360° virtuaalikierrokselle!

aula2.jpg

Lämpö- ja virtaustekniikan laboratorio

Lämpö- ja virtaustekniikan opetukseen soveltuva laboratorio. Tilassa on mahdollisuus kylmätestaukseen ja erilaisiin mittauksiin. Laboratorion laitteistoon kuuluu muun muassa tuulitunneli, tuulivoimala, lämpöpumppu ja pakkashuone. 

Pumppaustekniikan laboratorio

Pumppaustekniikan opetukseen soveltuva laboratorio, josta löytyy kiinteät pumppausjärjestelmät ja mallikoeallas. 

Moottori- ja voimalinjalaboratorio

Emissiomittauksiin ja voimalinjojen suorituskykytutkimuksiin soveltuva laboratorio. Tilassa voi suorittaa emissio- ja suorituskykymittauksia, optimointiajoja ja tuotekehitystä tukevia tutkimuksia. 

Protopaja

Pehmeistä materiaaleista, kuten puusta ja muovista valmistettavien prototyyppien tekemiseen soveltuva laboratorio.

Fysiikan laboratorio

Fysiikan opetukseen soveltuva laboratorio, jossa voi järjestää myös esittelyitä ja puuhapäiviä opiskelijoille. Laboratorion laitteistoon kuuluu havaintovälineitä ja lego-robotteja. 

Hitsauslaboratorio

Hitsaustekniikan perusteiden opetukseen soveltuva laboratorio, jossa voidaan suorittaa perushitsaukseen liittyviä kehitystehtäviä ja kokeiluja. Tilasta löytyy MIC/MAC-hitsauslaitteet ja yhteistoimintarobotti. 

Valmistuslaboratorio

Valmistustekniikan perusteiden opetukseen soveltuva laboratorio. Tilassa toteutetaan valmistustekniikkaan ja sisälogistiikkaan liittyviä kehitystehtäviä ja kokeiluja. 

Virtuaalisuunnittelulaboratorio

Teknologiateollisuuden virtuaalisuunnittelulaboratoriolla on tärkeä osa digitaalisen tuoteprosessin eri vaiheissa. Laboratorio on varusteltu modernilla teknologialla mm. suunnittelukatselmuksiin, koneistuksen sekä robottien etäohjelmointiin ja sekä prototypoinnin vaiheisiin ainetta lisäävän valmistuksen ja 3D-skannauksen muodossa.

Autolaboratorio

Autolaboratorio toimii sekä oppimisympäristönä että autoteknisenä laboratoriona tutkimushankkeissa ja palvelutoiminnassa. Autolaboratoriossa opiskelijat oppivat käyttämään yleisimpiä ajoneuvoteknisiä mittalaitteita, autoteknisiin mittauksiin käytettäviä välineitä sekä tulkitsemaan niistä saatavia tuloksia.

Laboratoriossa perehdytään myös katsastustoiminnassa sovellettaviin mittausmenetelmiin, mittalaitteisiin sekä mittausten ja niiden tulosten dokumentointiin. Autolaboratoriossa opitaan myös asiakaskeskeisiä, työturvallisia ja ympäristövastuullisia työskentelytapoja. Autolaboratorio tuottaa erilaisia mittauspalveluita autoilijoille ja autoalan toimijoille. Palvelutarjontaan lukeutuvat päästömittaus-, vikakoodien luku-, tehomittaus-, nopeusmittarien tarkistus-, ilmastoinnin huollon- sekä renkaanvaihtopalvelut.

Uuden energian laboratorio

Laboratorion painopisteitä ovat muun muassa aurinkosähkö, tuulivoima, bioenergia, lämpöpumput sekä energianhallintajärjestelmät ja akkuenergiavarastot. Laboratorion palveluita ovat muun muassa aurinkopaneelien mekaaninen testaus, olosuhdetestaus sekä sähkön laadut mittaukset ja energia-auditoinnit.

Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä tarjoaa monipuolisesti erilaisia tutkimus- ja kehityspalveluja. Toteutamme muun muassa vesiensuojeluratkaisujen kehitys- ja suunnittelutoimeksiantoja sekä vedenlaadun mittaus- ja näytteenottopalveluja. Tutkimusryhmällä on osaamista myös vesistöjen ekologisen tilan selvittämiseen ja eliöstökartoituksiin. Ryhmän käytössä on laajasti vesien tilan selvittämiseen liittyvää kalustoa, joita se vuokraa myös ulkopuolisille.

Rakennustekniikan laboratorio

Rakennustekniikan laboratoriossa voidaan tutkia esimerkiksi betonin koestusta ja tehdä maa-ainetestejä ja säärasituskokeita. Laboratorion palveluita tarjotaan myös rakennusalan yrityksille, isännöitsijöille ja yksityishenkilöille. 

Akustiikkalaboratorio

Laboratoriossa tarjotaan testaus- ja konsultaatiopalveluita rakennusalan tarpeisiin. Siellä myös toteutetaan julkisrahoitteisia tieteellisiä tutkimusprojekteja. Laboratoriotiloista löytyy kansallisesti katsoen erittäin laajat ja monipuoliset laboratoriotilat. EduCityn tiloissa on viisi kaiuntahuonetta.