Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.3.2021

Neuvolaikäisten lasten kuntoutus ottaa käyttöön yhteisen kielen

Maailman terveysjärjestön kehittämällä kansainvälisellä toimintakykyluokituksella kartoitetaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lääketieteellinen diagnoosi ei suoraan kerro yksilön toimintakyvystä. Viisi Varsinais-Suomen kuntaa ja Turun AMK, Turun yliopiston logopedia ja Kaarinan kaupunki kehittivät neuvolaikäisten lasten kuntoutusta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avopediatrien toiminta-alueen perusterveydenhuollon neuvolaikäisten lasten moniammatilliset kuntoutustyöryhmät, neuvolat ja varhaiskasvatus ovat ottaneet aktiiviseen käyttöön Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittaman Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) neuvolaikäisten lasten perusterveydenhuollon kuntoutuksessa. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja alueellisesti laadukkaiksi kuntoutuspalveluiksi.

–  Palvelujärjestelmätutkijana arvostan sitä, että palvelut ovat laadukkaita ja niitä annetaan kaikille yhtenevin kriteerein, hankkeen ohjausryhmään kuuluva professori Päivi Rautava toteaa.

Neuvolaikäisten lasten kuntoutukseen kehitettiin hyviä käytänteitä ja työvälineitä tiedon keräämisessä lapsen toimintakyvystä, tiedonsiirrossa sekä kuntoutuksen tavoitteiden laatimisessa. ICF-viitekehyksen käyttöönotolla myös vahvistettiin arkiympäristöjen, eli lapsen kohdalla varhaiskasvatuksen ja kodin, roolia asiantuntija-arvioiden rinnalla lapsen toimintakyvyn kokonaisarvioissa.

ICF lasten kuntoutuksessa

ICF kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Sitä käytetään hankkeessa lapsen kehitykseen liittyvien haasteiden, esimerkiksi kielellisen kehityksen tai motoristen perusvalmiuksien haasteiden kuvaamisessa osana kuntoutuksen tarpeen arviointia.

ICF-viitekehys ohjeistaa moniammatillista yhteistyötä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden arvioinnissa ja edistämisessä. Tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua eri toimi- ja hallinnonalojen välisessä verkostoituvassa yhteistyössä.

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeeseen ovat osallistuneet Kaarinan, Naantalin, Akseli-kuntayhtymän, Paimion, Liedon ja Raision varhaiskasvatuksen työntekijät, neuvolan terveydenhoitajat ja moniammatilliset kuntoutustyöryhmät, muun muassa lääkärit, psykologit, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit.  

Tuloksista lisää 24.03.2021 klo 08:15 - 16:15 loppuseminaarissa: https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/927/icf-lasten-kuntoutuksessa-loppuseminaari/