Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.7.2021

Mediatuotannon tradenomiksi keskellä ruuhkavuosia

Titta Meskanen valmistui Taideakatemiasta mediatuotannon tradenomiksi rivakalla aikataululla ja erinomaisin arvosanoin. Tämä korkeakoulututkinto oli ollut 45-vuotiaan, neljän lapsen äidin yksi pitkäaikainen haave.

Teksti ja kuva: Titta Meskanen 

Tuusulalaisen Titta Meskasen haave täyttyi kaksi vuotta sitten, kun hän kuuli olevansa yksi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian mediatuotannon koulutukseen valituista. Hän oli jo jonkin aikaa pohtinut tätä Taideakatemian tarjoamaa monimuotokoulutusta, koska viestinnän ja median ala olivat kiinnostaneet koko aikuisiän. Koulutuksessa kiehtoi sisällön lisäksi myös verkon välityksellä järjestetty opetustapa, mikä mahdollisti opiskelun myös sijainnillisesti kauempaa.

Meskasella on neljä tytärtä, joista nuorin on 4 vuotta ja vanhin jo 24-vuotias. Helppoa opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen ei aina kuitenkaan ollut.

-  Kun elää lapsiperhearkea, ja kolme nuorinta lasta ovat vielä aika pieniä, ja on vielä omakotitalokin isohkolla tontilla hoidettavana, kyllä siinä usein sai yrittää sumplia aikatauluja ja ajoittain hammastakin purra. Onneksi työnantajani oli myöntänyt minulle opintovapaata ja sain keskittää kaiken perhe-elämältä liikenevän ajan opiskeluihin.

Meskasella on ollut suunnittelijan virka Helsingin poliisilaitoksen Esikunnassa lähes 20 vuotta, ja sinne hän nyt valmistuttuaan palasi.

- Olin iloinen kuullessani, että kirjallisen ja visuaalisen viestinnän osaamisestani olisi hyötyä poliisilaitoksen henkilöstön kehittämisen vastuualueella.

Monipuolista viestinnän osaamista

Meskanen on Helsingin poliisilaitoksella ehtinyt tehdä monia, erilaisia hommia. Hän aloitti laitoksella toimisto- ja tutkintasihteerin töillä, mutta aika pian polku kulki Esikuntaan asiantuntijatehtäviin ensin toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan töihin ja sieltä viestintään. Nyt viime vuodet Meskanen on kuitenkin ollut vanhempainvapailla sekä heti perään opintovapaalla.

Meskasella oli jo ennen tätä koulutusta takanaan paljon alan kokemusta niin itseopiskelun kuin koulutustenkin kautta. Lukion jälkeen hän suoritti liiketalouden perustutkinnon tietohallinnon linjalta sekä myöhemmin web designerin ammattitutkinnon poliisilaitoksen viestinnän töiden ohessa. Vanhempainvapailla ollessaan oman verkkokaupan pyörittäminen yli viiden vuoden ajan antoi myös hyödyllistä kokemusta viestinnästä, somemarkkinoinnista sekä asiakassuhteiden ja talousasioiden hoidosta. Mediatuotannon tradenomin tutkintoa hän pitää erittäin merkityksellisenä itselleen ammatillisesti. 

- Mediatuotannon koulutus antoi monipuolisesti alalla tarvittavaa oppia ja kokemusta, ja siitä kaikesta tulee varmasti olemaan minulle hyötyä uudessa toimenkuvassani ja urakehityksessäni, Meskanen uskoo.

- Sen lisäksi, että opin paljon kaikkea uutta, sain opinnoissani myös hyödyntää taitoja, joita jo entuudestaan osasin tai joita halusin kehittää. Opin lisää muun muassa kuvankäsittelystä, kirjallisesta ja visuaalisesta viestinnästä, projektinhallinnasta, taitto-ohjelmista ja videotuotannosta.

Taideakatemia tuli tutuksi myös harjoittelun kautta

Meskanen pääsi koulunsa Taideakatemian viestintään suorittamaan myös opintoihin kuuluvan harjoittelun. Koko kevätlukukausi oppilaitoksen viestinnässä tarjosi hyviä uusia kokemuksia viestinnän saralla.

-  Sain muun muassa kirjoittaa artikkeleita Turun AMK:n verkkosivuille sekä ylläpitää Taideakatemian sosiaalisen median kanavia yhdessä muiden viestinnän osaajien kanssa. Lisäksi sain hyödyntää visuaalista osaamistani muun muassa suunnittelemalla ja toteuttamalla esittävien taiteiden koulutusten yhteishausta somemarkkinointikampanjan.

Kaiken lisäksi myös Meskasen opinnäytetyön aihe löytyi Taideakatemian viestinnän harjoittelun parista.

- Harjoittelun toimenkuvaani kuului myös Taideakatemian esittävien taiteiden koulutusten hakumarkkinoinnin kehittäminen, joten oli mahtavaa, että sain Taideakatemian toimeksiannosta tehdä siitä aiheesta myös opinnäytetyöni. 

Opinnot ylittivät odotukset

Meskanen piti kovasti mediatuotannon opiskelusta Taideakatemiassa ja opinnot ylittivät hänen odotuksensa. 

- Opintojen monipuolisuus ja mahtava opiskeluryhmä pitivät huolen siitä, että opinnot eivät missään vaiheessa päässeet tylsistyttämään, vaan koko ajan oli jokin uusi asia, minkä kimppuun pääsi innolla hyökkäämään. Minulla oli erittäin korkea motivaatio koko opintojeni ajan.

Meskanen pitää tärkeänä myös opintojen tarjoamaa työelämäyhteistyötä ja verkostoitumista.

- Opinnoissa oli työelämän tarpeet ja mahdollisuudet vahvasti läsnä koko opintojen ajan. Mahtavaa oli myös se, että sain verkostoitua opintojen aikana vuosikurssilaisteni kanssa sekä myös monien Taideakatemian opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Meillä oli vuosikurssini kesken hyvin tiivis Facebook-yhteisö heti opintojen alusta lähtien. Uskon, että vaikka opinnot nyt minulta loppuivatkin, niin meidän ryhmä tulee olemaan Facebookin, LinkedIn:in ja muiden sosiaalisen median kanavien kautta varmasti yhteydessä jatkossakin.

Tulevaisuuden haaveina luovaa tekemistä ja alumnitoimintaa

Meskanen on aina nauttinut kaikesta luovasta tekemisestä, kirjoittamisen lisäksi myös muun muassa piirtämisestä ja laulusta. Niille hän yrittää jatkossa pyhittää enemmänkin aikaa. Itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen kiinnostaa Meskasta myös, joten ei jatko-opinnotkaan poissuljettua tulevaisuudessa ole.

- Kirjan kirjoittaminen on kauan ollut haaveenani ja sitä projektia pyrin lähitulevaisuudessa edistämään. Haluaisin myös taittaa sen itse, mahdollisesti kuvittaakin. Toivottavasti saan myös työssäni ja tulevaisuudessa hyödyntää kirjallisen ja visuaalisen viestinnän osaamistani mahdollisimman paljon.

Koulun alumnitoimintaa Meskanen pitää tärkeänä ja siinä mukana oleminen kiinnostaa myös häntä.

- Toivottavasti Turun AMK järjestää alumnitapahtumia myös virtuaalisesti, joissa koulu ja sen opiskelijat sekä alumnit voivat vaihtaa kuulumisia puolin ja toisin. Virtuaalisuus mahdollistaisi tällaisten kauempanakin asuvien osallistumisen tilaisuuteen helpommin, Meskanen arvelee.

Meskanen uskoo, että alumneilla on tärkeä rooli oman asiantuntemuksen ja kontaktien jakamisessa uusille ja nykyisille opiskelijoille.

- Toivottavasti itsekin saisin ja osaisin alumnitoiminnassa olla jollain tapaa hyödyksi media-alan tuleville opiskelijoille.