Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.9.2021

Infratyömaan tietomallintaminen haltuun koulutuksen avulla

Kiinnostaako mallipohjainen toiminta työmaalla? Haluatko lisäkouluttautua? Tuotannon tietomallikoordinaattori -koulutus voisi tällöin sopia sinulle.

Anna Partiainen oli yksi viime keväänä järjestetyn koulutuksen opiskelijoista. Partiainen työskentelee tällä hetkellä infra- ja rakennusalayhtiö Destialla infrasuunnittelijana. Työssään hän suunnittelee muun muassa väylärakenteita ja toimii rakennushankkeiden parissa suunnittelun tietomallikoordinaattorina.

Omaa osaamistaan hän halusi syventää ja laajentaa infran tuotannon tietomallikoordinaattorin tehtävissä.

– Tavoitteena minulla oli muun muassa 3D-Win-ohjelmiston syvempi hallitseminen. Käytän sitä työssäni ja opin siitä koulutuksen myötä paljon lisää. Koin saaneeni lisää oppia juuri niistä aihealueista, mistä halusinkin, Partiainen kehuu.

Anna Partiainen opiskeli tietomallikoordinaattorin koulutuksen.
Anna Partiaisen tavoitteena oli syventyä tarkemmin alan ohjelmistoihin.

Turun AMK:n koulutusvastaava Pirjo Oksasen mukaan koulutus on suunnattu erityisesti infran tuotannon tietomalleihin. Koulutus sopii myös suunnittelijoille kuten Partiaiselle.

Tavoitteena alan syvempi ymmärrys

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa ajantasaisen kokonaiskäsityksen tietomallihankeprosessista osavaiheineen sekä ymmärtää ja hallitsee infratyömaiden mallipohjaiset toimintatavat. Opiskelija myös ymmärtää alan ohjeistuksen, menettelytavat ja ohjelmistot niin, että hän voi soveltaa niitä toteutuksen, tiedonhallinnan ja laadunvarmistuksen osalta.

Partiaiselle parhaiten kurssista jäi mieleen hyvät ja ammattimaiset luennoitsijat.

– Arvokasta koulutuksessa oli, että sain työhöni enemmän työmaan näkökulmaa. Luennoilla pääsin sekä kertaamaan aiempaa osaamistani, mutta myös oppimaan paljon uutta, Partiainen kertoo.

Opetus koostuu teoriaopetuksen lisäksi harjoituksista, itsenäisistä harjoitustehtävistä sekä koko opiskelun ajan jatkuvasta oppimistehtävästä. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan sekä tämän organisaation osaamista jatkuvasti kehittyvässä rakennetussa ympäristössä. 

Partiainen kertoo, että hänen mielestään koulutuksen sisältö oli monipuolinen ja hyvin suunniteltu. 

– Kotitehtävät täydensivät ja syvensivät omaa osaamistani ja jatkojalostuivat koulutuksen aikana. 

Partiainen jäi koulutukselta kaipaamaan lisää opetusta erilaisten ohjelmistojen käytöstä. Hänen mukaansa suunnitteilla onkin, että ohjelmistoista järjestettäisiin myöhemmin vielä oma lähitapaaminen niille, jotka haluavat paneutua ohjelmistoihin.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Novatron Oy.

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.1.2022. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu: