Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2021
79 % valmistuneista AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneista on tyytyväisiä tutkintoonsa

Valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy – Turun AMK:sta vuonna 2016 valmistuneet saavat kyselyn

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten AMK-opintonsa päättäneet. Koko maassa kyselyn saa yli 27 000 valmistunutta. Turun AMK:ssa vastaajia on noin 1 700.

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämämätietoa muun muassa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työelämässä tarvittavasta yleisestä, eri aloille yhteisestä osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. 

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutukseen. Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2015 valmistuneista AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista 79 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä tutkintoonsa.

– Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Valmistuneelle ei enää riitä hyvät oman alansa alakohtainen osaaminen vaan opiskelijalla on oltava kyky oppia ja omaksua uutta, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Kyselystä ajankohtaista tietoa alakohtaisista työelämätarpeista

Vuonna 2015 Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet nostavat tärkeimmiksi työelämätaidoiksi oma-aloitteisuuden ja itseohjautuvuuden, stressinsietokyvyn ja sopeutumisen uusiin tilainteisiin sekä kyvyn oppia ja omaksua uutta.  

– Alojen erityisyys näkyy kuitenkin siinä, että vastaajien mukaan tekniikan alalla tärkeimpiä työelämätaitoja nykyisessä työssä ovat ongelmanratkaisutaidot, ja terveys- ja hyvinvointialalla taas vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. On erittäin tärkeää, että saamme valmistuneilta tällaista ajankohtaista täsmätietoa, jotta koulutuksemme jatkossakin palvelevat työelämän tarpeita mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää, että valmistunut jeesaa junioria ja vastaa saamaansa kyselyyn, muistuttaa rehtori Vesa Taatila.

– Toivomme, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää kyselyn tuloksia hyväkseen arvioidessaan ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatua, toteaa projektipäällikkö Satu Helmi Turun AMK:sta. 

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 13.10. kaikille vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.