Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.12.2021

Turun AMK:lle lähes 800 000 euron rahoitus monialaiseen hulevesihallintaratkaisuja kehittävään hankkeeseen

Ilmastonmuutos lisää tulvariskiä kaupunkialueella, jossa veden imeytyskenttäalueet ovat pienentyneet rakentamisen seurauksena. Sateiden lisääntyessä myös vesistöön päätyvä ravinnekuorma kasvaa.

Intelligent and Sustainable Stormwater Management -hankkeessa Turun AMK:n Tekniikka ja liiketoiminta -sektori hakee yhdessä Turun kaupungin kanssa ratkaisuja hulevesi- ja tulvaongelmiin mallinnuksen kautta.  ISMO-hankkeessa on tarkoitus perustaa osaamiskeskus, jonka puitteissa kehitetään parempia laskennallisia malleja luonnolliseen hulevesihallintaan, eli sade- ja sulamisvesien määrien, virtojen ja luonnollisen hallinnan ymmärtämiseen. Kokonaisuudessaan hankkeella on reilun miljoonan euron rahoitus, josta nyt saatu lähes 800 000 euroa on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää. 

Hankkeeseen liittyen Turun AMK:n Kupittaan kampuksella ja Kuninkojalla seurataan veden kulkeutumista pilottikohteissa. Mittausdata kytketään laskennallisiin ennustemalleihin. Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin kolme tutkimusryhmää, Vesi- ja ympäristötekniikka , Computational Engineering and Analysis sekä Rakennettu ympäristö yhdistävät osaamisensa monialaisessa tutkimushankkeessa. 

– Monialainen hanke mahdollistaa hulevesien mallinnososaamisen siirtämisen uudelle tasolle ja vahvistaa osaamista. Tärkeää on kolmen eri yksikön yhteistyön konkreettinen hyödyntäminen uuden tiedon kehittämiseksi, kertoo yliopettaja ja Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusvastaava Piia Leskinen.

Computational Engineering and Analysis tekee laskennallista mallinnusta ja simulaatiomalleja todellisille ilmiöille.

– Tässä nimenomaisessa hankkeessa teemme muun muassa digitaalisia kaksosia, eli kopion todellisen maailman ilmiöstä tai tuotteesta. Näin voimme varmistaa esimerkiksi sen, miten rakennetun ympäristön vesijärjestelmä kestää rankkasateita laskennallisessa mallissa. Sen lisäksi teemme 3D-fysikaalisimulaatiomalleja. Siinä yhdistyvät paikallisesti tarkat mallit kaupunginosalaajuisiin karkeisiin malleihin, jolloin saamme paikallisesti tarkemman kuvauksen veden käyttäytymisestä, kertoo yliopettaja ja tutkimusryhmävastaava Eero Immonen Computational Engineering and Analysis -tutkimusryhmästä. 

Rakennetun ympäristön mallintaminen ja mallinnusosaaminen (BIM) on tärkeässä osassa Rakennetun ympäristön tutkimusryhmässä. 

– ISMO-hanke mahdollistaa kaupunkimallien testaamista ja kehittämistä konkreettisessa aluesuunnittelussa, jolloin on parempi mahdollisuus ottaa huomioon erilaisia ympäristöön vaikuttavia asioita yhä aikaisemmassa vaiheessa, toteaa lehtori Pirjo Oksanen Rakennettu ympäristö -tutkimusryhmästä. 

Yhteistyö tärkeässä roolissa

Toisena tarkoituksena on myös vahvistaa hulevesien hallintaan liittyviä kestävän kehityksen periaatteita kaupunkisuunnittelussa. Tärkeää onkin viranomaisten, poliittisten päättäjien, sijoittajien ja suuren yleisön ymmärryksen kasvu hulevesien hallinnan tärkeydestä. Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä, ja kaupungin ilmastosuunnitelma sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että varautumisen toimet. 

– Aihepiiri on erittäin tärkeä, ja siinä tarvitaan lisää tietotaitoa, kehittämistä ja työtä. Turun ammattikorkeakoulu on Turun kaupungin vahva kumppani ilmastotyössä, sekä sen hillinnän, varautumisen että sopeutumisen osalta, kertoo Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo.
 
– Turun ammattikorkeakoulu on vahvasti tukemassa kaupungin ilmastotavoitteita ja Saaristomeren suojelua, jatkaa Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.  

Kolmevuotinen hanke alkaa tammikuussa 2022. Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -sektori on merkittävä tekniikan ja liiketalouden osaamiskeskittymä, joka kouluttaa insinöörejä ja tradenomeja Turussa ja Salossa. Sektorin tutkimusryhmät edustavat asiantuntijuutta tekniikasta liiketoimintaan ja ympäristökysymyksiin.

Lisätietoja hankkeesta ja rahoituksesta antavat: 
Vararehtori Juhani Soini +358 50 598 5321
Yliopettaja, tutkimusvastaava Vesi- ja ympäristötekniikka Piia Leskinen +358 50 598 5626
Yliopettaja, Computational Engineering and Analysis Eero Immonen +358 50 598 5823
Lehtori, Rakennettu ympäristö Pirjo Oksanen +358 44 907 2054