Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.11.2021

Erityissosiaaliohjaus on laaja-alaista ihmissuhde- ja verkostotyötä

Mitä Turun ammattikorkeakoulun uusi erityissosiaaliohjauksen koulutus on antanut opiskelijoille? Mitä erityissosiaaliohjaus itse asiassa tarkoittaa? Master Schoolin opiskelijat järjestivät ajankohtaisseminaarin verkkototeutuksena osana erityissosiaaliohjauksen koulutusohjelman YAMK-opintojaan.

Teksti: Aleksi Rajamäki

– Erityissosiaaliohjauksen koulutus rakentuu jatkuvasti yhteistyössä eri työelämän kumppaneiden ja osaajien kanssa. Yhdessä on tarkoitus tarkentaa, mitä ydinosaaminen on tällä alalla, mitä tarkoitetaan moniammatillisuudella ja ohjaamisen eri tasoilla sekä miten ne näkyvät käytännössä eri sosiaalityön ympäristöissä, YAMK-opiskelijat Anna Isotalo-Peltonen ja Maria Kronlund avasivat tilaisuuden.

Keskiviikkona 17.11. pidetty webinaari tarjosi näkökulmia erityissosiaaliohjaukseen ja kutsui kuulemaan, miten erityissosiaaliohjaajan koulutus on lisännyt ammattiosaamista. Tilaisuuden järjesti Turun AMK:n ensimmäinen erityissosiaaliohjauksen YAMK-opiskelijoiden ryhmä, joka aloitti opintonsa syksyllä 2020.

Taitoa kohdata, kuunnella ja kannustaa

Vantaan kaupungilla työskentelevä erityissosiaaliohjaaja Anna Junes kertoi tehtävistään lastensuojelun avohuollossa. Työ on monipuolista ja haastavaa asiantuntijatyötä lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

– Lastensuojelun avohuollon ensisijainen tehtävä on turvata lapselle hänen ikäänsä ja kehitystasoaan edellyttämät riittävän turvalliset kasvuolosuhteet. Erityissosiaaliohjaus on taitoa kulkea rinnalla, pysähtyä vanhempien ja lasten asioiden äärelle sekä auttaa muutoksessa.

Junesin mukaan erityissosiaaliohjaajien (sosionomi YAMK) vahvuuksia ovat muun muassa vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot, palvelutuntemus ja -ohjaus sekä laaja-alainen sosiaalipalveluiden tuntemus.

– Sosionomitaustaisilla työntekijöillä on usein vuosien työkokemus ja koulutuksen antamaa konkreettista osaamista ennen kuin he tulevat töihin vaativaan lastensuojeluun. Sujuvat verkostoyhteistyö- ja koordinointitaidot sekä menetelmä- ja kehittämisosaaminen auttavat lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisessa.

– Lastensuojelu on vahvasti lastensuojelulain määrittämää. On käyty paljon keskustelua siitä, mitä sosionomitaustaiset työntekijät voivat ja saavat tehdä sen piirissä. Lastensuojelulaki ei toistaiseksi tunne erityissosiaaliohjausta tai erityissosiaaliohjaajaa, Junes lisäsi.

Opinnot vahvistivat asiantuntijaosaamista

Erityissosiaaliohjauksen koulutusohjelman opiskelijat olivat vastanneet opintojaan koskevaan kyselyyn, jonka tuloksia esittelivät YAMK-opiskelijat Hanna Filatoff ja Kirsi Kallio. Useista vastauksista ilmeni, että opiskelijat haluavat kehittää oman alansa asiantuntijuutta. Osa korosti verkostoitumisen tärkeyttä sekä kiinnostusta sosiaalihuollon ammattikäytänteisiin ja moniammatillisuuteen.

Kyselyyn vastanneet kertoivat koulutuksen lisänneen tähän mennessä muun muassa tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä ymmärrystä sosiaalialan nykytilasta. Lisäksi koettiin, että henkilökohtaiset työskentelytavat ovat kehittyneet ja oma ammatti-identiteetti on vahvistunut.

Samaa mieltä oli webinaarissa puhunut YAMK-opiskelija Karoliina Hulkari, joka kertoi opintojen lisänneen muun muassa päätöksenteko- ja tiimityöskentelytaitoja sekä ammatillista itsetuntoa.

– Minulla on aiempaa enemmän rohkeutta luottaa omiin näkemyksiini asiantuntijaroolissa. Opinnot ovat tuoneet valtavasti tietoa, ja koen harjaantuneeni uuden tiedon etsimisessä ja hyödyntämisessä. Tietynlainen projektiajattelu on tullut osaksi jokapäiväistä työtäni.

Jatkuvan oppimisen tiekartta

Webinaarissa kuultiin lisäksi uudesta Sotetie-sivustosta, joka on rakennettu palvelemaan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että organisaatioita. Verkkosivusto on kehitetty samannimisessä valtakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa Turun AMK on mukana kumppanina.

– Sivusto yhdistää yhteisen sote-osaamisen arviointimenetelmän ja verkko-opintotarjonnan valtakunnalliseksi sähköiseksi jatkuvan oppimisen välineeksi. Sivustolta löytyy konkreettisia välineitä tukemaan työyhteisöjen osaamisen kartoittamista ja kehittämistä, hankejohtaja Päivi Tikkanen Savonia-ammattikorkeakoulusta esitteli.

Osoitteesta sotetie.fi voi hakea korkeakoulujen avoimia opintoja, jotka liittyvät sote-alan kaikille toimijoille yhteisiin osaamisiin. Käyttäjä voi lisäksi arvioida omia koulutustarpeitaan itsearviointitestin avulla.

SOTETIE-hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palvelutarpeen muutos. Muutokseen vaikuttavat muun muassa digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä niukkenevat resurssit. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Erityissosiaaliohjaus (sote-alan YAMK-tutkinto)

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia. Erityissosiaaliohjauksen koulutuksen suorittanut osaa toimia itsenäisesti, eettisesti ja vastuullisesti sosiaalialan ja lähialojen vaativissa ohjaustehtävissä.