Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.1.2022

Yritysten kyberturvallisuusosaamista parannetaan hankkeen avulla

4K-hanke eli Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle kehittää pk-yritysten kyberturvallisuustasoa ja -osaamista.

Teksti: Siiri Welling

Yritysten sähköisten ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuusosaaminen eli kyberturvallisuusosaaminen voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Osalla yrityksistä on hallussa viimeisetkin alaan liittyvät trendit ja käsitteet, kun taas joissain yrityksissä asioita on mietitty, mutta itse toteutukseen ei olla koskaan päästy. Kyberturvallisuustasoon on syytä kiinnittää huomiota, sillä verkkoon liitettyjen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. 

– Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on yleensä puutetta joko ajasta tai resursseista. Eli välttämättä jollain henkilöllä ei ole aikaa hoitaa kyberturvallisuuteen liittyviä asioita, tai sitten yrityksellä ei ole riittävästi henkilöstä käsittelemään siihen liittyviä asioita, selventää Turun ammattikorkeakoulun johtava yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko Paavola

Paavola on vetämässä hanketta 4K-Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle , jossa pyritään juuri kehittämään varsinaissuomalaisten pk-yritysten kyberturvallisuusvalmiuksia ja -kykyjä. Hyvällä kyberturvallisuudella yritykset voivat välttää esimerkiksi verkkojen kautta tehdyt tietomurrot, mutta samalla se takaa tietojärjestelmien varassa toimivan infrastruktuurin turvallisuuden. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat esimerkiksi sähköverkkojen ohjausjärjestelmät, teollisuuslaitosten prosessiautomaatiojärjestelmät ja tulevaisuudessa autonomiset ajoneuvot. 

Yhteistyössä Turun yliopiston, Salon kaupungin ja Yrityssalon kanssa hankkeessa kartoitetaan yritysten kyberturvallisuustasoja. Salon kaupunki on myös laatinut oman kyberturvallisuusstrategiansa.   

– Konkreettisiin korjaaviin toimiin emme hankkeen sisällä ryhdy, mutta jos yritys kaipaa korjaavia toimenpiteitä, voimme ohjata heidät esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun Cyber Test Labiin. Siellä yrityksen on mahdollista saada testaus- ja konsultaatiopalveluita, sanoo Paavola. 

Salon IoT-kampuksella toimiva Cyber Test Lab keskittyy erityisesti IoT-laitteiden ja -palveluiden kyberturvallisuuden varmistamiseen. Testauksessa hyödynnetään automatisoituja testaustyökaluja ja manuaalista asiantuntijan suorittamaa testausta. 

– Kun yritys on varautunut kyberturvallisuusuhkiin, pitäisi yrityksen kyberturvallisuutta myös testata, että se varmasti toimii. Testauksen jälkeen taas pitäisi pystyä monitoroimaan kyberturvallisuuden tilaa ja reagoida, jos ongelmia ilmenee, jatkaa Paavola. 

Hankkeessa on tarkoitus pilotoida yritysten kanssa kyberturvallisuusasioita. 4K-hanke alkoi elokuussa 2021 ja sen on määrä päättyä kesäkuussa 2023.