Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2022

Digiä matkailuun

Digitalisaatio tulee matkailuunkin vauhdilla. Online-varaukset ovat arkipäivää, mutta asiakaspolun muihinkin vaiheisiin digiratkaisut voivat tuoda lisäarvoa.

Teksti: Martti Komulainen
Kuva: Julius Jansson on Unsplash

Jo ennen koronaakin digitalisaatio muutti matkailun kenttää, mutta korona vauhditti muutosta entisestään. Näin myös hyvinvointimatkailussa, joka on yksi merkittävimpiä matkailun kasvualoja.
 
Turun AMK on mukana LAB-ammattikorkeakoulun vetämässä E-Hospitapility -hankkeessa, joka ”törmäyttää uutta IT-osaamista matkailualaan”, kuten hankkeessa asiantuntijana Turun AMK:ssa toimiva Telle Tuominen kuvailee.
 
– Hankkeessa haetaan ideoita ja ratkaisuja matkailualan yrityksille, joilla perusasiat ovat kunnossa, mutta jotka haluavat nostaa digiosaamisen seuraavalle tasollle, Telle Tuominen tarkentaa.
 
Digitaaliset sovellukset voivat kasvattaa matkailuyrityksen kilpailukykyä. Asiakas taas voi hyötyä uudenlaisesta tiedonsaannista ja elämyksellisemmästä matkailukokemuksesta.

Digitaalisuudesta lisäarvoa matkailupolun eri vaiheisiin

Monesti matkailijan ensikosketus kohteeseen tehdään verkossa. Tässä ”inspiraatiovaiheessa” erilaiset virtuaaliaineistot, kuten 360-kuvat ja videot, voivat toimia kiinnostuksen herättäjinä. 
 
Markkinointivaiheessa toimivat online-varaukset ja suunnitteluvaiheessa digitaaliset reittioppaat ja -kartat alkavat olla arkipäivää.
 
Itse paikalla digitaalisuus voi tuoda lisäarvoa, kuten vaikkapa lisätyn todellisuuden (AR) avulla toteutettu kohdeopastus.
 
Hanke starttaa tilannekartoituksella. Sitten haetaan pilottiyrityksiä erilaisiin kokeiluihin ja kehittämään uudenlaista sisältöä ja teknologioita vuorovaikutteisuuden ja vieraanvaraisuuskokemuksen lisäämiseksi matkailun palvelupolun eri vaiheissa. Kohderyhmänä ovat matkailuyritykset ja niille tukipalveluita tuottavat yritykset.
 
React EAKR: e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin palvelukohtaamisiin uudessa normaalissa -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja se kestää heinäkuuhun 2023. 

Hanke liittyy Global Gateway - Kilpailukykyä ketterästi ja kestävästi -tutkimusryhmän toimintaan