Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.1.2022

Avoimen väylän kautta valittujen opintomenestys ei eroa yhteishaussa valittujen opintomenestyksestä Turun ammattikorkeakoulussa

Tilastollisilla menetelmillä tehdyn pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää eri opiskelijaryhmien opintomenestystä Turun ammattikorkeakoulussa. Opinnäyte tuo uutta tietoa eri valintatavoilla valittujen ammattikorkeakouluopiskelijoiden menestymisestä opinnoissaan.

Turun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta tehdyn pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, eroavatko avoimen väylän ja yhteishaun kautta valitut opiskelijat toisistaan opintomenestyksen perusteella tilastollisesti merkitsevästi.

Avoimen väylällä tarkoitetaan erillisvalintaa, jolla valitaan tutkinto-opiskelijoita avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Pääosa hakijoista suorittaa opintoja ns. polkuopiskelijoina ensimmäisen vuoden tutkintokoulutuksen ryhmissä. Hakijalta vaaditaan avoimen väylässä vähintään 35 opintopistettä.

Tulokset osoittavat, että avoimen väylän ja yhteishaun kautta valittujen opiskelijoiden opintomenestyksessä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää eroa aineistossa. Valintatavalla ammattikorkeakouluun ei vaikuta olevan merkitystä myöhempään opintomenestykseen.

– Olemme nähneet avoimen väylän tarpeellisena vaihtoehtona tutkinto-opiskelijoiden valinnoissa. Yhteishaussa valtaosa opiskelupaikoista on nykyisin kiintiöity ns. ensikertalaisille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Avoimen väylässä ei ole kiintiötä ensikertalaisille, jolloin se toimii jatkuvan oppimisen mahdollisuutena niille työelämässä uudelleen suuntautuville, jotka tarvitsevat uuden korkeakoulututkinnon. Avoimen väylän kautta valittujen opiskelijoiden opintomenestyksestä oli eri suuntaisia havaintoja ja aiheesta oli keskustelua. Halusimme varmempaa tietoa asiaan ja tilasimme Emmi Roosilta gradutyön, kertoo Turun AMK:n opiskelijapalvelujen päällikkö Ismo Kantola.

Pro gradun aineisto on kerätty Turun ammattikorkeakoulun tietojärjestelmästä. Opintomenestystä mitattiin opintopisteiden määrällä sekä painotetulla keskiarvolla. Aineistossa on mukana neljän lukukauden aikana syksystä 2017 kevääseen 2019 aloittaneet opiskelijat. Opintonsa keskeyttäneitä opiskelijoita, englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita ja ylemmän AMK:n tutkinto-ohjelmien opiskelijoita ei ole sisällytetty tutkimukseen.