Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.3.2022
Säähavaintoja teoskuva, Kaisa Viitasalo

Suurella kädellä ja kepeällä jalalla kohti ilmastopositiivisuutta

Turun ammattikorkeakoulu tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä, ja siitä eteenpäin ilmastopositiivisuuteen eli ilmastoa viilentäviin miinusmerkkisiin nettopäästöihin päästöjä kompensoimalla.

Teksti: Martti Komulainen & Juha Kääriä 

Tietä kestävään tulevaisuuteen rakennetaan kasvattamalla opetuksen ja hanketoiminnan vaikuttavuutta, kädenjälkeä, sekä pienentämällä omasta toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

EduCityn, Turun AMK:n uuden kampusrakennuksen, katolla tuulee. Tuulta ei täällä kuitenkaan valjasteta, vaan aurinkoa tuottamaan energiaa kampuksen tarpeisiin. Aurinkovoimala on myös oppimis- ja kehittämisympäristö energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille ja tutkijoille.

Samaisen rakennuksen alla, savikerroksiin upotettuina, on muutamia perustusten vahvistamispaaluja varustettu lämmön keruuputkistoilla. Maalämpöä varastoidaan kesällä talven lämmitykseen.

Naapurirakennuksessa, ”Lempparilla”, lehtori Timo Luukan liiketalouden opiskelijat pohtivat kestävän liiketoiminnan malleja ja liiketoiminnan etiikkaa. Kestävän kehityksen teemaa kuljetetaan eri opintojaksoilla mukana. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja lajikato ovat megatrendejä ja -ongelmia, joiden selättämiseen tarvitaan kaikkien alojen osaajia.

Kuvatut kohtaukset kuvaavat keinoja, joilla korkeakoulu vastaa kestävän kehityksen haasteisiin. Opettamalla, tutkimalla ja toimimalla niin kuin opettaa.

Kestävän kehityksen osaajia työelämään

Koulutuksella on mahtava vipuvoima. Turun AMK ”tuottaa” vuosittain parituhatta eri alojen osaajaa työmarkkinoille. Jos kaikkiin heihin saadaan juurrutettua kestävän kehityksen mindset, heijastusvaikutukset ovat suuret, kun he siirtyvät työelämään. Aivan kaikilta osin kestävä kehitys ei vielä läpäise kaikkea opetusta, mutta suunta on selvä – kestävä kehitys on horisontaalinen teema.

Turun AMK:n kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvä lupaus on, että kaikilla valmistuneilla on oman erityisalaansa liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta.

Henkilö ja aurinkopaneelit katolla

Kädenjälki. EduCityn katolla oleva aurinkosääasema kerää tietoa auringon säteilystä aurinkoenergian kehittämistyöhön. Kuva: Martti Komulainen. 

Myös henkilöstön kestävän kehityksen osaamista päivitetään ja seurataan. Keväästä 2021 on henkilöstölle ollut tarjolla kestävän kehityksen verkko-opetuspaketti.

TKI-hankkeissa kehitetään ratkaisuja kestävään energiatuotantoon, liikkumiseen ja vesien käsittelyyn.

Kestävyystaudin hoito edellyttää laajakirjoista lääkitystä. Turun AMK:n hankesalkussa tätä on tarjolla.

Ilmastoteemaan kuuluvien, käynnissä olevien hankkeiden (38) kokonaisbudjetti oli syksyllä 2021 9,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 22 prosenttia kaikkien hankkeiden budjetista. Temaattisesti ne käsittivät ilmastonmuutokseen sopeutumista, tietoisuuden lisäämistä, ekosysteemien toimintakyvyn turvaamista ja vesiensuojelua.

Kestävän kehityksen sitoumusten mukaisesti pyrimme määrätietoisesti lisäämään kestävää kehitystä edistäviä TKI-hankkeita.

Esimerkkejä kestävän kehityksen kehittämishankkeista

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Kauppakeskusten, kampusten ja yrityskeskittymien vähähiilisen liikkumisen edistämistä muun muassa liikkumisdataa hyödyntämällä.

Bioplastics europe

Tutkitaan muun muassa biohajoavien muovien hajoavuutta kenttäkokein.

Deconhealth  

Projektissa kehitetään tarpeenmukaisen (tilojen käyttöasteen mukaisesti säätyvän) ilmanvaihdon hyödyntämismahdollisuuksia sairaalaympäristössä ja tutkitaan sen avulla saavutettavaa energiansäästöpotentiaalia.

Greensam

Kehitetään menetelmiä ikäihmisten huomioimiseksi liikennesuunnittelussa, esimerkiksi ”fölikaveritoiminnalla” helpotetaan julkisen liikenteen käyttöä.

Kaev – kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi  

Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja uusiutuvan energian ja energiavarastojen laajempaan hyödyntämiseen yhteiskäytön ja älykkäiden mikroverkkojen avulla.

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan  

Hankkeessa kehitetään kustannustehokkaita keinoja vesien hallintaan rakennustyömailla, sekä tutkitaan niiden vaikutuksia vesien laatuun.

Hiilijalanjälkeä seurataan vuosittain

Turun AMK:n hiilijalanjälki koostuu lähinnä kiinteistöjen lämmityksestä ja sähköstä, matkoista ja ruoasta. Lisäksi hiilikuormaa kertyy hankinnoista, tutkimuslaitteistosta, laboratoriotarvikkeista, jätteistä, siivouksesta ja logistiikasta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) hiilijalanjäljen laskentaa ohjeistavan työryhmän ohjeiden mukaisesti laskettu vuoden 2019 kiinteistöjen ja työmatkojen hiilijalanjälki oli noin 3 300 tonnia. Tämän lisäksi hiilijalanjälkeen kuuluvat myös palvelujen ostojen hiilipäästöt, mutta niiden laskenta toteutetaan vasta vuoden 2020 tietojen perusteella.

Tutustu Arenen hiilijalanjälkilaskuriin Arenen www-sivuilla. 

Kestävä tulevaisuus on mahdollinen

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2025. Tämän takia kaikkia hiilipäästöjä tullaan pienentämään. Kiinteistöjen osalta on siirryttykin jo enemmän hiilivapaaseen sähköön ja kaukolämpöön.

Jäljelle jäävät välttämättömät päästöt tullaan kompensoimaan, ja ylikompensoimaan tämän jälkeen ilmastopositiivisuuden saavuttamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen vaikutus kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen on kuitenkin suurin kädenjäljen kautta. Kestävän kehityksen ottaminen keskeiseksi teemaksi opetuksessa ja TKI-työn suuntaaminen ilmastonmuutosta hillitseviin ja siihen sopeuttaviin innovaatioihin ovat avaimia kestävämpään tulevaisuuteen.

Turun AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma pähkinänkuoressa

Kädenjälki

 • Tarjoamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ja lisäämme kestävän kehityksen osaamista.
 • Kaikilla meiltä valmistuneilla on perustiedot kestävästä kehityksestä.
 • Tarjoamme kestävää kehitystä edistäviä jatkuvan oppimisen koulutuksia.
 • Edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä.
 • Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin TKI-hankkeissa.
 • Otamme käyttöön hanketoiminnan kestävyyttä mittaavan kriteeristön.
 • Lisäämme ja mittaamme henkilöstön kestävän kehityksen osaamista.

Hiilijalanjälki

 • Turun AMK on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
 • Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain.
 • Pienennämme kaikkia hiilipäästöjämme aina kun se on mahdollista, ja kompensoimme ne päästöt, joita ei ole mahdollista kokonaan vähentää.
 • Vuodesta 2025 eteenpäin Turun AMK on ilmastopositiivinen eli vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä.

Talk Kestävä tulevaisuus -teemalehti esittelee käytännön ratkaisuja ajankohtaisiin kestävyyshaasteisiin.

Turun AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma