Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.11.2022

Turkulaislasten pyöräilytaidot testissä: kansainvälisessä SCALE-UP -hankkeessa innostetaan pyöräilyyn ja kehitetään kestävää liikkumista kaupungeissa

Turku on yhtenä kohdekaupunkina kansainvälisessä SCALE-UP -hankkeessa, jossa kehitetään älykästä ja kestävää liikkumista kaupungeissa. Turun yksi painopisteistä on pyöräilyn edistäminen.

Teksti: Martti Komulainen
Kuvat: Joel Karlsson (yläkuva) ja Martti Komulainen (ryhmäkuva)

Pyöräilyä köysien rajaamalla väylällä, vilkuilua sivulle niin että erottaa kyltin tekstin, keinulauta, pujottelua ja nopea jarrutus. Neljässä turkulaisessa alakoulussa sekä myöhemmin myös esiopetuksessa mitataan lasten pyöräilytaitoja osana kansainvälistä kestävän liikenteen kehittämishanketta. Hankkeen kohdekaupunkeina ovat Turun lisäksi Madrid ja Antwerpen.

Pyöräilyn testirata ei ole temppurata, vaan jäljittelee liikenteessä eteen tulevia tilanteita ja testaa liikenteen lukutaitoa. Pyörätaitoradalla testataan muun muassa ympäristön havainnointikykyä, käsimerkkien käyttämistä, esteiden väistämistä, tasapainoa, reagointikykyä sekä hallittua ja nopeaa jarruttamista. 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija-assistenteille hankkeen parista on löytynyt mielenkiintoisia työtehtäviä. Opiskelija-assistentit Pekka Kononen, Riikka Ojala ja Mia Pylkkänen toimivat avustajina pyörätaitoradalla turkulaisissa kouluissa. 

– Voi sitä iloa, kun monet alkuun etenkin keinulautaa jännittäneet selvittivät sen ja ylittivät itsensä, kuvailee testiradan suunnitteluun osallistunut ja testiradalla avustamassa ollut Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Mia Pylkkänen.

Pakkoa osallistumiseen ei ollut ja kaikki tehtiin turvallisesti avustajan saattamana.

Scaleup2.jpg
Pyörätestiradalla ovat avustaneet Turun AMK:n opiskelijat Riikka Ojala, Pekka Kononen ja Mia Pylkkänen

Myöhemmin tehtävät toistomittaukset kertovat miten lapsille järjestettävät eri muodoin pyöräilyn harjoitteluun kannustavat toimenpiteet vaikuttavat pyörän käsittelytaitoihin.

Talvikaudella pilottikouluissa (Paattinen, Hepokulta, Kähäri ja Raunistula) painotetaan ennakoivaa pyöräilyä, varusteita sekä näkyvyyttä.

Turun ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa Turussa toteutettavien toimenpiteiden evaluaattorina. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä, ja liikenteen vähähiilisyydellä on tärkeä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Osaltaan hankkeessa testatut toimet kehittävät ratkaisuja liikkumisen haasteisiin kaupungissa. Toimien myöhemmän laajentamisen ja monistamisen vuoksi onkin tärkeää, että toimien onnistumista mitataan ja että niiden toteutusprosessit ja vaikutukset arvioidaan tarkasti ja systemaattisesti. 

– Hankkeiden mittaroinnin ja konkreettisten vaikutusten arvioinnin tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Niitä tarvitaan, jotta saadaan selville mitä voidaan parhaimmillaan saavuttaa tietyillä panoksilla, toteaa hankkeen projektipäällikkönä ja arviointivastaavana Turun AMK:ssa toimiva Annika Kunnasvirta
 

Pyörätaitorata on hyvä esimerkki hankkeen onnistumista määrittävästä mittarista. Turun koulujen testiaineistoa sekä liikennekoulutoiminnan vaikutuksia analysoimalla voidaan rakentaa mallia muillekin kaupunkialueille. Lasten suoriutumisesta tehtyjä havaintoja voidaan käyttää myös kaupunkien liikennesuunnittelussa.

Tiedolla ja palveluilla kestävämpiä liikkumisvalintoja

Tavoite on lisätä sekä lasten että muiden kaupunkilaisten pyöräilyintoa ja vastaavasti vähentää auton käyttöä tiellä kohti hiilineutraalia Turkua. Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tämä on huomattavasti kunnianhimoisempi tavoite kuin koko EU:n tasolla asetettu tavoitevuosi 2050.

Lasten pyöräilytaitojen testauksen, pyöräilykoulujen ja muiden pyöräilyn aktivointitoimenpiteiden lisäksi laajassa, kaupunkeja ja yrityksiä käsittävässä, hankkeessa Turun alueella tehtäviä toimenpiteitä ovat:

•    Kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa
•    Liikkumispisteiden toteuttaminen Turun seudulla
•    Liikkuminen palveluna lippuyhdistelmät ja joustava pysäköinti
•    Henkilöliikenteen ja logistiikan yhdistävän liikkumisportaalin luominen
•    Alueellinen reaaliaikainen liikkumisnäkymä
•    Osallistavan pyöräilyn vauhdittaminen Turussa
•    Hiilineutraalin kaupunkilogistiikan ja työmaiden edistäminen
•    Liikkumispalveluiden kannustaminen Turussa
•    Liikkumisen ohjaus tapahtumien ja poikkeustilanteiden aikana
•    Talvi liikkumisvuodenaikana

Hankkeen tavoitteena on kehittää muun muassa kestäviä matkaketjuja, reaaliaikaista liikennedataa helpottamaa liikkumisvalintoja ja hiilineutraaleja tavarakuljetuksia. Keskeisiä ovat esimerkiksi liikenteen solmukohdat, liikkumispisteet, ja niissä tarjottavat liikkumisen palvelut kuten yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat, pyörät sekä autot. 

Tapahtumien ja poikkeustilanteiden aikaisen liikkumisen ohjauksen kehittäminen on toinen merkittävä painopiste. Paraikaa kehitteillä oleva Turun palvelukarttaan kytketty reaaliaikainen liikkumisnäkymä, mobility portal, on sivusto, josta kaupunkilainen tai turisti löytää helposti liikkumisvalintoja koskevaa tietoa. Tulevaisuudessa liikkumisnäkymästä tuleekin löytymään laaja valikoima datalähteitä, kuten vapaana olevat parkkipaikat, talvella auraustilanne ja teiden kunto, tilapäiset liikennejärjestelyt ja esimerkiksi yhteiskäyttöautojen sijainnit. 


SCALE-UP on nelivuotinen (2021-2025) Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on kehittää datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita älykkään, puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden edistämiseen. 

Hankkeessa on 28 eri innovatiivista liikkumisen toimenpidettä viidellä eri toiminta-alueella: hallinnointi, liikkumispisteet, data, puhdas ja turvallinen liikenne sekä liikkumiskäyttäytyminen.