Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2024

Åbo Akademi mukana mahdollistamassa länsirannikon AMK-henkilöstön tutkijakoulutusta

Åbo Akademi ja neljä länsirannikon ammattikorkeakoulua ovat sopineet kansallisesti merkittävästä yhteistyöstä tutkijakoulutuksen osalta. Teollisuuden ja työelämän soveltava tutkimus edellyttää henkilöstöltään yhä korkeampaa akateemista pätevyyttä.

Åbo Akademi mahdollistaa Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen sekä Centria- ja Yrkeshögskolan Novia -ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstön hakeutumisen yliopiston järjestämään tutkijakoulutukseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tutkijakoulutuksen rahoitusta sekä tukea osaamisen lisäämistä erityisesti soveltavassa, työelämälähtöisessä tutkimuksessa. Åbo Akademi on täten mukana luomassa tohtorikoulutusmallia, jota voivat myöhemmin hyödyntää myös muut korkeakoulut.

Åbo Akademi on jo aiemmin toiminut läheisessä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia -ammattikorkeakoulun kanssa. Tätä panostusta laajennetaan nyt sisällöllisesti ja maantieteellisesti kattamaan neljän länsirannikon ammattikorkeakoulun alat ja toimialueet.

– Maailma muuttuu koko ajan, ja odotukset yliopistojen osaamisen ja innovatiivisen tutkimuksen panoksesta ovat korkealla. Hyödyntämällä duaalimallin dynamiikkaa tällä tavalla voimme luoda uusia tapoja vastata näihin odotuksiin. Eri osapuolten vahvuuksiin rakentuva yhteistyö houkuttelee minua erityisesti tässä hankkeessa, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

– Åbo Akademin mahdollistama tutkijakoulutus luo aiempaa joustavamman tavan tuottaa alueella kipeästi tarvittavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista. Hanke perustuu suomalaisten korkeakoulujen duaalimalliin ja yliopistojen tutkijakoulutuksen laatuvaatimuksiin, käynnistäen samalla uudenlaista toimintaa, joka matalalla kynnyksellä vahvistaa ammattikorkeakoulujen omaa osaamista ja luo valmistuneille luonnollisen tavan kehittää akateemista kilpailukykyään, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on edistää teollisuuden ja työelämän soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulujen rooli suomalaisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on kasvanut merkittävästi. Kasvu on tapahtunut sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa ja myös tulevaisuuden kasvuodotukset ovat korkealla.

Ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa voidaan tehdä tutkimusta, joka tukee tohtoritutkintojen tuottamista. Neljän länsirannikon ammattikorkeakoulun TKI-liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 58,6 miljoonaa euroa ja vastaavasti Åbo Akademin 53,6 miljoonaa euroa.

Korkeakoulujen tutkijakoulutusyhteistyö lisää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti kansallista osaamispohjaa, kytkee tutkimuksen sitä hyödyntävään kehittämistyöhön ja tiivistää yritysten, ammattikorkeakoulujen ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä TKI-toiminnassa. Yhteistyössä luotava malli uudistaa tutkijakoulutuksen käytänteitä, kannustaa tohtoreita monipuolisille työurille ja lisää tohtoreiden työllistymismahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Samalla tutkijakoulutusmalli tukee duaalimallin mukaista työnjakoa korkeakoulusektoreiden kesken.

Länsirannikon ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on voimakkaasti keskittynyt alueen vientiteollisuuden yritysten ja julkisen sektorin kriittisiin painopisteisiin. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen tutkijoiden ottaminen mukaan Åbo Akademin tiedeyhteisöön ja tutkijakoulutukseen vahvistaa ammattikorkeakoulujen osaamista ja luo selkeän jatko-opiskeluväylän myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.