Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.5.2024

Ruoko on monikäyttöinen raaka-aine myös rakentamisessa

Turun AMK:n, Business Turun ja Åbo Akademin BioDemo-hankkeessa tuodaan yhteen bio- ja kiertotalouden toimijoita ja kehitetään bio- ja kiertotalouden hyödyntämisketjuja. Ruokokattokurssilla tutustuttiin Suomessa unohdettuun ruokakattorakentamiseen.

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

Ruokokattomestari Tarmo Ahosen valvovien silmien alla Suomessa unohdettu ruokokentamisen taito siirtyy Turun AMK:n konetekniikan opiskelija Aleksi Tervakankaalle. Työn alla on ruokokattoja myöhemmin kesällä asennettaviin roskakatoksiin. Katokset toimivat samalla ruokorakentamisen demonstraatiokohteina.

Turun AMK:n, Business Turun ja Åbo Akademin BioDemo-hankkeessa tuodaan yhteen bio- ja kiertotalouden toimijoita ja kehitetään bio- ja kiertotalouden hyödyntämisketjuja. Ruokokattokurssillakin oli paikalla muutama biotalouden yrittäjä, jotka tulivat hakemaan ideoita ja oppia ruo´on hyödyntämisestä.

Tero Almi Rantaparturit Oy:stä oli kurssilla mukana. Rantaparturit tarjoaa ruovikoiden niittoon ja ruo´on korjuuseen liittyviä palveluja. Yritys jalostaa myös ruokomateriaalia eri käyttötarkoituksiin, kuten kateaineeksi puutarhoihin.

–Ruokokattoasia on meille uusi asia tälle kesälle.

Jussi Niemi ekologisia, luonnonmateriaaleja hyödyntäviä remontti-ja kierrätyspalveluja tarjoavasta Econista oli myös hakemassa oppia ruokokaton rakentamisesta.

–Ruo´ossa on tulevaisuuden potentiaalia.

1.png

–Ruokokattojen kysyntä ylittää tarjonnan monissa Itämeren maissa tällä hetkellä ja rakentamisen säännökset ohjaavat Euroopassa luonnonmateriaalien lisääntyneeseen käyttöön. Meillä on Suomessa vielä opittavaa ruokokattojen rakentamisesta, mutta ne sopivat myös meille. Haluamme edistää ruoko-arvoketjun käytännöllistä toteutumista ja ruokokatoissa on tähän edellytykset, toteaa BioDemo-hankkeen projektipäällikkö Noora Norokytö Turun ammattikorkeakoulusta.

Merenlahtia ja järvenrantoja kansoittava järviruoko on monikäyttöinen materiaali ja käy rakentamisen lisäksi energiaksi ja maanparannusaineeksi.

BioDemo- hake toteutetaan ryhmähakkeena ja siihen osallistuvat Turku Science Park Oy, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.