Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.6.2024

Projektiharjoittelu on osa opiskelua

Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella monella tapaa. Kohtaamofestissä esiteltiin opiskelua projektiharjoittelussa, jossa opiskelijat toteuttavat projektin toimeksiannon mukaisia tehtäviä muutaman viikon ajan.

Projektiharjoittelu on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) liittyviä opintoja. Opiskelijat toimivat pienryhmissä eri projekteissa. He saavat aiheeseen liittyvän toimeksiannon, jonka he suorittavat harjoittelun aikana.

Myös yritykset voivat antaa toimeksiannon opiskelijoille. Nämä toimeksiannot ovat kuitenkin vähenemässä.

Opiskelijat saavat työelämäkokemusta

Opiskelijat kokevat projektiharjoittelun mielenkiintoisena. He toteavat, että tutkittavasta aiheesta oppii eri tavalla, kun tietoa etsii tiettyyn tavoitteeseen. Heidän mukaansa projektin aiheeseen liittyvän tiedon lisäksi opitaan myös työelämätaitoja: ajan hallintaa, ihmissuhteita, projektimaista työotetta, ideointia, tiimityöskentelyä. 

Sosionomiopiskelijat tekivät taustatyötä vanhusten asumistarpeista Erityisryhmien asumisen kehittämishankkeessa (ERRAK) . He toimivat yhteistyössä rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa.

Inclusion+-hankkeessa opiskelijat kartoittivat vaihto-opiskelijoiden sekä ulkomaalaistaustaisten korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuuteen liittyviä tilastoja, järjestöjä, tukipalveluita, kirjallisuutta sekä yleistä keskustelua aiheen ympärillä. Aiheesta lisää Kohti yhdenvertaisempaa opiskelijavaihtoa (intranetissa).

Maahanmuuttajien palveluiden parissa toimi kaksi opiskelijaryhmää. Raision kaupungin kotoutumispalveluille opiskelijat selvittivät maahanmuuttajien palveluiden käyttöä ja tarpeita kyselyllä. 

Virtual integration home – promoting inclusion and empowerment digitally – VINCE -projektiin opiskelijat ideoivat erilaisia palveluja, joita voidaan tulevaisuudessa tarjota virtuaalihuoneessa Sun hyvä elämä -palveluiden käyttäjänä.  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Niko-toiminnan  toimeksiantona opiskelijat keräsivät materiaalia koulujen oppilashuolto-, nuoriso- ja päihdetyöhön liittyen. 

Projektiharjoittelu kuuluu jatkossakin opintoihin

Projektiharjoittelulla on pitkä historia. Aikaisemmin opintoja tehtiin enemmän yritysten työelämätilausten perusteella, sillä ne käsittivät aina vuoteen 2018 saakka yli puolet projektiharjoitteluopinnoista. Myöhemmin opinnot ovat siirtyneet enemmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) suoritettaviksi.  

Projektiharjoittelusta vastaavana toimii lehtori Juha Knuuttila. Hän on seurannut monenlaisia tehtäviä, joita on tehty useille eri yrityksille monella paikkakunnalla aina Ulvilaan ja Eurajoelle saakka.

- Mieleen on jäänyt esimerkiksi Käyrän vankila, jossa vankeinhoito oli rationalisoimassa toimintaansa. Opiskelijat olivat mukana kehittämistyössä ja esitteiden tekemisessä. Aihe levisi lehdissä ympäri Suomen ja Radio Rockistakin otettiin yhteyttä, Knuuttila muistelee.

Tänä vuonna Knuuttila on toiminut projektiharjoittelussa ohjaajana ja toimeksiantajana ERRAK-projektissa.

- Olemme tehneet rakennustekniikan opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteistyötä. Se on silmiä avaavaa, kun näkee, miten muilla aloilla tehdään projekteja. Toivottavasti jatkossakin on tarpeeksi projekteja, niissä riittävästi töitä ja tarpeeksi haasteita.

Knuuttila toteaa, että projektiharjoittelu tulee jatkossakin olemaan osa opintoja, tämän tyylinen opintomalli tulee yleistymään.