Sivu päivitetty 8.9.2014

Mobiilin työn ja virtuaalin viestinnän lisääntyessä

Kansainvälinen työelämä edellyttää kulttuuritietoutta. Syntyperältään eri puolilta maapalloa tulevat kollegat tulkitsevat asioita, ilmeitä ja sanojakin eri tavoin. Vuorovaikutustaitojen ja eri kulttuurien tuntemisen merkitys viestinnässä kasvaa.

Teksti: Anne Lehikoinen
Kuvat: Minna Scheinin

Turun AMK kouluttaa opiskelijoitaan tulevaisuuden työelämään. Kansainvälisen toimintaympäristön työelämätaitoja on liikkuminen sujuvasti kielialueelta toiselle käyttäen digi- ja mobiililaitteita.

AMK-tutkintokin edellyttää, että valmistunut ”osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.”

Opiskelijoiden englannin kielen taito on tänä päivänä kohentunut aikaisemmasta. Enää ei kuitenkaan pelkkä yleistasoinen kielitaito riitä, kun liiketoiminnassa halutaan päästä kansainvälisiin tuloksiin.

CoMoViWo -hanke tulevaisuuden asiantuntijoita varten

AMK:n kielikoulutuskeskus on jo vuosia kouluttanut opiskelijoita ja alueemme työelämän edustajia kansainväliseen kulttuuritietouteen.

Tänä syksynä aloitetaan eurooppalaisten partnereiden kanssa lähes 300.000 euron hanketta, jonka tavoitteena on juuri vuorovaikutustaitojen ja kulttuurituntemuksen parantaminen virtuaalissa ja mobiilityössä kansainvälisellä tasolla (Communication in Mobile and Virtual WorkCoMoViWo).

”Mitä suurempi yritys on, sitä voimakkaammin se yleensä pyrkii kansainvälistymään. Lähes puolet EU:n tutkimista yrityksistä laatii kielistrategian ja yli kymmenesosa yrityksistä ilmoitti menettäneensä liikesopimuksia puutteellisen kielitaidon takia. Toinen liike-elämän viestinnän este on kulttuurierot, joihin liittyviä ongelmia oli ilmennyt noin yhdellä viidestä eurooppalaisesta yrityksestä”. (ELAN, 2006)

Kieli- ja kulttuuristrategiat ovat siis menestyvien yritysten agendalla. Näitä taitoja yritykset voivat hankkia yhteistyössä Turun AMK:n kieltenopettajien kanssa.

Marjatta Rännäli Turun AMK:sta vetää kv-hanketta

Näytä lisää

Kokenut englanninkielen lehtori Marjatta Rännäli sai hankittua mittavalle CoMoViWo-hankkeelle toimintamäärärahat kolmeksi vuodeksi. Suomesta jätettiin hakemuksia Erasmus+ -ohjelmaan 27 kappaletta, joista vain kaksi sai rahoitusta. On aplodien aika!

 – Kunnia tästä kuuluu myös Mervi Varhelahdelle ja Marianne Renvallille, jotka valmistelivat aikaisemmin samantyyppistä hanketta. Olemme yhdessä uudelleen lämmittäneet ja työstäneet ideoita Mervin kanssa, ja saimme mukaan varteenotettavia kumppaneita Euroopasta. Aihe on ajankohtainen joka puolella, sillä kaikki haluavat tietenkin viestinsä oikein perille, toteaa Rännäli.

Marjatta Rännälillä on takanaan, ennen opetustehtäviin ryhtymistä, noin kymmenen vuoden ura viestintätehtävissä, joten ’kamppailu viestin saamisesta perille sellaisena kuin se on’ on tuttua jo sieltä. 

Lisäksi Rännäli on muun muassa työskennellyt Turun AMK:n kansainvälisessä Pellic-hankkeessa. Työelämän virtuaalinen viestintä taas kiinnostaa erityisesti Mervi Varhelahtea, joka valmistelee aiheesta väitöskirjaa.

Nyt hanke on lähtökuopissaan. Sitoutuneita partnereita Espanjasta, Englannista, Saksasta ja Puolasta on jo tavattu ja hankekielinä ovat englanti ja espanja. Projektin myötä on tarkoitus julkaista postereita ja oppikirjoja opettajille, sekä saada integroitua YAMK-opetukseen entistä painokkaammin kielten ja viestinnän opetusta.

Turun alueelta mukana yrityksistä ovat ainakin Raisio Oyj sekä Turun kesäyliopisto. Hankkeen Kick off -tilaisuus on lokakuussa – siitä se lähtee!

Hankkeesta kiinnostuneet yritykset saavat lisätietoja Turun ammattikorkeakoulusta: marjatta.rannali@turkuamk.fi

CoMoViWon partnerit

Näytä lisää

Hanke toteutetaan seuraavien partnereiden kanssa

  • Universitat Politècnica de València, UPV
  • Manchester Metropolitan University, MMU
  • Gdansk University of Technology, GUT
  • International Certificate Conference, ICC

AMK:n julkaisusarjasta: Raportteja 195

Näytä lisää

Tutustu aiheesta Turun AMK:ssa aikaisemmin julkaistuun kieli- ja viesintäosaamista käsittelevään teokseen:

Toimittajat Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti:
”Kieli- ja viestintäosaaminen osana ammattitaitoa – kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista”

Julkaisun hinta 27 €. Hanki omaksi oheisen linkin kautta!