Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.10.2014

Turun AMK Oy:llä on uusi johto ja uudet päälliköt 1.10.2014 alkaen

Turun ammattikorkeakoulun uudessa rehtori-toimitusjohtajan tehtävässä aloittaa 1.10.2014  FT Vesa Taatila, joka siirtyy Turun ammattikorkeakouluun Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorin tehtävistä. 

Turun AMK Oy:n hallitus on lisäksi nimennyt syyskuussa uuteen organisaatioon uusia päälliköitä, joista kehittämisen tulosalueen päälliköt aloittavat uusissa toimissaan myös lokakuun alussa, muut vuodenvaihteessa.

Vararehtorina FT Juhani Soini vastaa ammattikorkeakoulun koulutus- ja innovaatiopalveluista.  Uudessa palvelujohtajan tehtävässä aloitti 1.9.2014 VTM Sami Savolainen, joka vastaa korkeakoulu- ja hallintopalveluista. Savolainen toimi osakeyhtiön valmisteluvaiheessa Turun AMK Oy:n toimitusjohtajana.

AMK:ssa toimii Kehittämisen tulosalue sekä neljä opetuksen tulosaluetta, joihin kuhunkin on nimitetty neljä koulutus- ja tutkimuspäällikköä.

KT-päälliköt aloittavat uusissa tehtävissään 1.1.2015 ja johtavat myös alansa tutkimusryhmien toimintaa. Tutustu AMK:n tutkimusryhmiin.

Kehittämisen tulosalueella päälliköt aloittavat uusissa tehtävissään jo 1.10.2014.

Turun AMK:n Kehittämisen henkilöstö on työskennellyt kesän väistötiloissa, mutta on nyt jo muuttanut takaisin uusittuihin tiloihin ICT-Cityn A-siivessä, os. Joukahaisenkatu 3 A (Kupittaan asemaa vastapäätä).

 

Turun AMK:n uusi organisaatio, johto ja päälliköt
Turun AMK:n uusi organisaatio, johto ja päälliköt 1.10.2014 alkaen (pl. koulutus- ja tutkimuspäälliköt, joiden nimitykset astuvat voimaan 1.1.2015). Klikkaa kuva isommaksi.


Uuden organisaation mukaiset yksikkö- ja nimikemuutokset päivitetään nettisivuille henkilöstön tietoihin lokakuun alussa.

 

Uudet päälliköt tulosalueittain

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.9.2014 valinnut AMK:n päällikkötehtäviin seuraavat henkilöt:

Liiketalous ICT ja bioalat

Tulosalueen koulutusjohtajana toimii Juha Kontio:

 

Tulosalueen uudet koulutus- ja tutkimuspäälliköt 1.1.2015 alkaen:

Bioalat 

Anne Norström
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö (sijainen)
+358 40 355 0365
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
anne.norstrom@turkuamk.fi

Koulutukset: prosessi- ja materiaalitekniikka, bio- ja elintarviketekniikka

Anne Norström toimii parhaillaan Materiaalitekniikka ja uusiutuva energia -tutkimusryhmän vetäjänä. Hänellä on esimieskokemusta yksityiseltä sektorilta. Hänen taustansa on kansainvälisessä teollisuudessa erityisesti prosessikemian alueella.

 

ICT

Koulutukset: tieto- ja viestintätekniikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, elektroniikka, Information Technology

Janne Roslöfillä on monivuotinen kokemus koulutuspäällikön tehtävästä, ja hän on vahvasti verkostoitunut alueen ICT-yrityskenttään. Hän on aktiivisesti mukana kansainvälisissä koulutuksen kehittämishankkeissa, ja on vienyt vahvasti CDIO-ajattelutapaa ICT-koulutukseen. Hänen erityisosaamisensa on ohjelmistotekniikan asiantuntija- ja esimiestehtävistä.

 

Liiketalous

Jaana Kallio-Gerlander
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
+358 44 907 4981
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Koulutukset: liiketalous (Turku), liiketalous (Salo), kirjasto- ja tietopalvelu, International Business, kauneudenhoito, palveluiden tuottaminen ja johtaminen

Jaana Kallio-Gerlanderilla on pitkä kokemus pedagogisesta kehittämisestä ja näyttöä uudenlaisten oppimiskulttuurien jalkauttamisesta ja luomisesta. Hän on toiminut koulutuspäällikkönä sekä useissa projekteissa projektipäällikkönä, ja vetää parhaillaan Yrittäjyys- ja innovatiivinen liiketoiminta -tutkimusryhmää. Jaanan erityisosaamista ovat yrittäjyys ja kansainvälinen kauppa.

 

Monimuotokoulutukset ja ylemmät AMK-tutkinnot

Koulutukset: teknologiaosaamisen johtaminen, projektijohtaminen, prosessi- ja materiaalitekniikka, kirjasto- ja tietopalvelu, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, International Business Management, palveluliiketoiminta, Business Information Systems

Marita Antikaisella on monivuotinen kokemus koulutuspäällikön tehtävistä ja näyttöä onnistuneista monimuotokoulutuksen ratkaisuista. Hän on työskennellyt kehittämishankkeissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Maritan tausta on kiinteistö- ja tilajohtamisessa sekä matkailu- ja ravitsemusalalla.

 


Taideakatemia

Tulosalueen koulutusjohtajana toimii Timo Tanskanen:

Timo Tanskanen
Koulutusjohtaja
+358 50 598 5210
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

 

Tulosalueen uudet koulutus- ja tutkimuspäälliköt 1.1.2015 alkaen:

Esittävät taiteet

Eero Linjama
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Laatuasiantuntija
+358 50 598 5251
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
eero.linjama@turkuamk.fi

Koulutukset: Esittävä taide, musiikki

Eero Linjamalla on laaja kokemus kulttuurialan korkeakoulusektorista erityisesti musiikin alalta. Linjama on ollut esimiestehtävissä vuodesta 2003, ja hän on osallistunut kulttuurialan hanketoiminnan kehittämiseen.

 

Kuvataide

Taina Erävaara
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
+358 50 598 5283
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Koulutukset: Kuvataide

Taina Erävaaralla on esimieskokemusta vuodesta 2009, ja hän on osallistunut hanketoimintaan eri rooleissa etenkin omakuvallisten menetelmien alueella. Erävaara toimii Nykytaiteen tutkimusryhmän vetäjänä.

 

Media-ala

Koulutukset: journalismi, elokuva ja televisio, viestintä

Arja Tulosella on pitkä kokemus esimiestehtävistä ja täydennyskoulutuksesta käsi- ja taideteollisella ja media-alalla sekä osaamista hanketoiminnan eri rooleissa. Hän on myös pedagogiikan kehittämisen, verkkopedagogiikan ja projektinhallinnan osaaja. Tulonen toimii Elokuvan ja median tutkimusryhmän vetäjänä.

 

Monimuotokoulutukset ja ylemmät AMK-tutkinnot

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
Yliopettaja
+358 40 355 0291
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi

Koulutukset: luova tuottaja, soveltava taide

Liisa-Maria Lilja-Viherlammella on esimieskokemusta vuodesta 2009. Hänellä on monialaisen hankeideoinnin osaamista, sekä kokemusta uuden koulutuksen kehittämisprosesseista ja monialaisen koulutuksen kehittämisestä. Lilja-Viherlammen erityisosaamisalueina ovat musiikkiterapia ja taiteen hyvinvointivaikutukset.

 


Tekniikka, ympäristö ja talous

Tulosalueen koulutusjohtajana toimii Liisa Kairisto-Mertanen:

 

Tulosalueen uudet koulutus- ja tutkimuspäälliköt 1.1.2015 alkaen:

Hankinnat, myynti ja logistiikka

Marjo Kumpula
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
+358 50 598 5564
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
marjo.kumpula@turkuamk.fi

Koulutukset: myyntityö, liiketoiminnan logistiikka, tuotantotalous, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Marjo Kumpula on pitkän linjan ammattikorkeakouluosaaja, jonka tausta on pankkimaailmassa. Koulutuspäällikön tehtävänsä lisäksi hän on vastannut innovaatiopedagogiikan mukaisista monialaisista projektipaja-opinnoista tulosalueella. Hän on parhaillaan myös Myynti ja osto - tutkimusryhmän vetäjä.

 

Kone- ja meritekniikka

Ari Putkonen
Yliopettaja, Tutkija
+358 50 598 5815
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Koulutukset: konetekniikka, muotoilu

TkT Ari Putkonen on Turun AMK:n aikaisempi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja. Hän on keskeinen innovaatiopedagogiikan kehittäjä, joka on myös käytännössä toteuttanut uudenlaisia opetuksellisia ratkaisuja. Ennen ammattikorkeakouluun siirtymistä hän on toiminut tuotekehitystehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa.

 

Monimuotokoulutukset ja ylemmät AMK-tutkinnot

Koulutukset: rakennustekniikka, ympäristöteknologia, muotoilu

Kristiina Meltovaara on suorittanut kauppatieteen tohtorin tutkinnon Englannissa. Hän on aikaisemminkin vastannut tulosalueen täydennyskoulutuksesta, palvelutoiminnasta ja monimuotokoulutuksista tekniikan aikuiskoulutusten osalta. Meltovaara on toiminut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä ennen ammattikorkeakouluun siirtymistään.

 

Rakentaminen, ympäristö ja energia

Koulutukset: rakennustekniikka, rakentamisen työnjohto, ympäristöteknologia, energia-ala, kestävä kehitys, kala- ja ympäristötalous

Juha Kääriä on toiminut tulosalueen TKI-päällikkönä ja nostanut tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymiltaan sekä merkittävyydeltään korkealle. Hänen johdollaan AMK:n ympäristöalasta on muodostunut haluttu yhteistyökumppani myös kansainvälisesti. Kääriällä on kokemusta ympäristöalan yritystehtävistä.

 


Terveys ja hyvinvointi

Tulosalueen koulutusjohtajana toimii Marjut Putkinen:

 

Tulosalueen uudet koulutus- ja tutkimuspäälliköt 1.1.2015 alkaen:

Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet

Ursula Hyrkkänen
Johtava yliopettaja
+358 50 598 5467
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi

Koulutukset: fysioterapia, toimintaterapia, bioanalytiikka, radiografia, suuhygienia, hammastekniikka

Ursula Hyrkkäsellä on monipuolinen kokemus erilaisista vastuu- ja esimiestehtävistä. Hänellä on laajat yhteistyöverkostot erilaisten toimijoiden kanssa, sekä näyttöä TKI-osaamisesta tulevaisuuden työn ja työhyvinvoinnin alalta ja kokemusta opettajuudesta, opetuksen kehittämisestä ja koulutuksen prosessien kehittämisestä kuntoutusalalta.

 

Monimuotokoulutukset ja ylemmät AMK-tutkinnot

Koulutukset: kliininen asiantuntija, kuntoutusala, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, sosiaaliala, terveyden edistäminen

Pia Ahosella on kokemusta hoitotyön ja hoitotieteen opettajuudesta ja koulutuksen kehittämisestä eri koulutusasteilta (instituutti, AMK, yliopisto), ja hän on mm. YAMK-koulutusten kehittäjä. Hän on toiminut vuodesta 2005 koulutuspäällikkönä YAMK-tutkinnoissa ja vuodesta 2006 myös AMK-monimuotokoulutuksessa. Hän toimii useissa terveysalan alueellisissa ja kansallisissa työryhmissä.

 

Sosiaaliala

Meeri Rusi
Yliopettaja
+358 50 598 5101
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Koulutukset: Sosiaaliala

Vuodesta 2005 koulutuspäällikkönä toiminut Meeri Rusi on aktiivinen sosiaalialan kehittäjä. Rusilla on laajasti johtamiskokemusta sekä AMK:sta että eri kuntien sosiaalitoimesta. Lisäksi hänellä on useita sekä alueellisia että kansallisia sosiaalialan yhteistyöverkostoja. 

 

Terveysala

Koulutukset: sairaanhoitotyö (Turku), sairaanhoitotyö (Salo), terveydenhoito (Turku), terveydenhoito (Salo), kätilötyö, ensihoito, Nursing

Hannele Paltta on toiminut 14 vuotta ensihoidon ja hoitotyön koulutuspäällikkönä. Paltalla on pitkä kokemus erilaisista koulutus- ja johtamistehtävistä. Hänellä on runsaasti erilaisia terveysalan verkostoja ja yhteistyökumppaneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Hänellä on kokemusta sekä näkemyksiä hoitotyön hanketoiminnan ja opetuksen integraatiosta.

 


Kehittäminen

Koulutus- ja innovaatiopalvelut

Koulutus- ja innovaatiopalveluista vastaa vararehtori Juhani Soini.

Uudet päälliköt 1.10.2014 alkaen:

Koulutuspäällikkö, koulutuksen kehittäminen

Minna Scheinin on toiminut englannin kielen yliopettajana ja Turun AMK:n kielikoulutuskeskuksen päällikkönä. Minna Scheininillä on vahva näyttö uusien pedagogisten toimintatapojen käyttöönottamisesta erityisesti verkko-opetusta hyödyntäen. Hänellä on myös pitkäaikainen johtamiskokemus ja hyvä kansainvälinen yhteistyöverkosto.

 

Myyntipäällikkö, palveluliiketoiminta

Tony Wahlroos on aiemmin toiminut biotekniikan tutkimus- ja opetustehtävissä sekä Bioalat ja liiketalous- tulosalueen TKI-päällikkönä. Wahlroosin toimiessa TKI-päällikkönä hänen vastuualueidensa ulkoinen rahoitus on vahvistunut merkittävästi erityisesti työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdyn yhteisen hanketoiminnan vuoksi. Wahlroosilla on hyvä verkosto paikalliseen yrityskenttään sekä omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä, viennistä ja kansainvälisestä markkinoinnista.

 

TKI-päällikkö, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Esko Ovaska on sosiaalialan yliopettaja, ja toiminut aiemmin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkönä terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Ovaskalla on pitkäaikainen TKI-toiminnan johtamiskokemus sekä onnistuneen TKI-toiminnan rahoituksen haun osaaminen ja näytöt.

 

Korkeakoulu- ja hallintopalvelut

Koulutus- ja innovaatiopalveluista vastaa palvelujohtaja Sami Savolainen.

Uudet päälliköt 1.10.2014 alkaen:

Henkilöstöpäällikkö, HR-palvelut

Marjatta Kykkänen on toiminut Turun AMK:n henkilöstöasioissa asiantuntijana ja esimiehenä vuodesta 1997 alkaen. Turun AMK:n henkilöstöpäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen.

 

Kirjastonjohtaja, kirjasto- ja tietopalvelut

Marja Anttonen on toiminut Turun AMK:n kirjastonjohtajana vuodesta 2002. Hän on esimiehenä vastannut yksikön taloudesta, kehittämisestä ja johtotehtävistä.

 

Palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut

Ismo Kantola
Palvelupäällikkö/Koulutuksen palvelut
+358 50 598 5661
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Ismo Kantola on työskennellyt Turun AMK:n kehitysjohtajana ja -päällikkönä vuodesta 2001 alkaen. Kantolalla on vahva opiskelijoita tukevan palveluprosessin kehittämistarpeiden tuntemus sekä aiempaa kokemusta mm. opintohallinnon ja tutkintosääntöjen toimivuudesta Turun AMK:ssa.

 

Palvelupäällikkö, oppimisympäristöpalvelut

Mika Suutari
Head of Learning Environment Development
+358 50 385 4119
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
mika.suutari@turkuamk.fi

Mika Suutari on toiminut koulutuspäällikkönä Salon liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa vuodesta 2009. Suutarilla on monipuolinen kokemus virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen kehityshankkeista sekä IT-toiminnan haasteista.

 

Talousjohtaja, talous- ja toiminnanohjaus

Ulla-Maija Lakka
Talous- ja hallintojohtaja
+358 50 598 5614
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
ulla-maija.lakka@turkuamk.fi

Ulla-Maija Lakka on toiminut Turun AMK:n talousjohtajana vuodesta 2011 vastaten budjetoinnista ja taloushallinnon palveluiden kehittämisestä. Lakka toimi aiemmin Turun kauppakorkeakoulussa tutkimus- ja opetustehtävissä.

 

Viestintäpäällikkö, viestintäpalvelut

Satu Haapala
Viestinnän erityisasiantuntija
+358 50 598 5634
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
viestinta@turkuamk.fi

Satu Haapala on toiminut Turun AMK:n viestintäpäällikkönä vuodesta 1999 alkaen. Hän on esimiehenä vastannut yksikön taloudesta, kehittämisestä ja esimiestehtävistä.