Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.10.2014
Capstone-innovaatioprojekti

Capstone-innovaatioprojekti korostaa luovaa ajattelua ja käyttäjäkeskeistä kehittämistä

Capstone-innovaatioprojekti on Turun ammattikorkeakoulun uudenlainen oppimiskokonaisuus, joka yhdistää moniammatillisesti eri koulutusohjelmat.

Tänä syksynä Capstone pyörähtää käyntiin jo kolmatta kertaa. Toiminnan taustalla vaikuttaa ideologia, jossa korostuvat yrittäjämäinen asenne, luova ajattelu, alueyhteistyö sekä nopea ja kevyesti organisoitu ideointi ja kehittäminen yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio, lehtori ja Riikka Kulmala, tuntiopettaja

Kuluvana syksynä mukana on ennätysmäärä kiinnostavia projekteja. Yritykset ja organisaatiot ovat lähteneet innostuneesti mukaan kehittämään uusia ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Yrityksille ja organisaatioille Capstone on riskitön ympäristö kehittää ja kokeilla uusia rohkeitakin ratkaisuja. Tulevaisuudessa tarvitaan nopeaa ja kevyesti organisoitua ideointia ja käyttäjän osallistamista suunnitteluun.

– Capstone-innovaatioprojektissa toteutetaan Lean Startup -filosofiasta tuttua ajattelua, jossa ideoita pyritään testaamaan oikeilla asiakkailla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällaisen ajattelun ja toiminnan kautta opitaan ottamaan huomioon käyttäjä ja rakentamaan sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat ja joista asiakkaat ovat valmiita myös maksamaan, kertoo projektipäällikkö Riikka Kulmala Turun AMK:sta.

Tulevaisuuden koulutus on yhdessä tekemistä

Capstone-innovaatioprojekti yhdistää monialaisesti elektroniikan, tietotekniikan, liiketalouden sekä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat. Capstone yhdistää lisäksi työelämän ja opiskelun realistisesti ja konkreettisesti siten, että siitä hyötyvät niin opiskelijat kuin asiakasyrityksetkin.

Capstonen ideologia pohjautuu Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (MIT) kehitettyyn CDIO-konseptiin, jossa koulutusta pyritään kehittämään paremmin työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Tieto ei yksin riitä, tarvitaan myös taitoa. Tiivis tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen kehittää opiskelijoiden valmiuksia todellisiin työtilanteisiin sekä valmistaa tätä kautta entistä osaavampia ja realistisempia tulevaisuuden työntekijöitä. Ratkaisut ongelmiin haetaan yhdessä muiden osaajien ja sidosryhmien kanssa.

– Taito verkostoitua, kyseenalaistaa ja kehittää olemassa olevia ja uusia ratkaisuja käyttäjälähtöisesti sekä kyky joustavaan ajatteluun on keskeinen osa osaamista tulevaisuuden ammattilaisille. Capstone tukee juuri tätä päämäärää, miettii Kulmala.

Areenaurheilun elämyksellisyyttä vahvistetaan mobiilisovelluksella

Perjantaina marraskuun 7. päivänä ICT-Cityssä tapaavat toisensa Capstone-innovaatioprojektissa mukana olevat parikymmentä asiakasyritysten ja -organisaatioiden edustajaa. Paikalla on lisäksi noin 120 opiskelijaa, jotka tutustuvat projekteihin ja keskustelevat asiakas-yritysten edustajien kanssa.

– Tavoitteena on löytää kullekin mukana olevalle opiskelijalle projekti, johon he itse haluaisivat mukaan, toteaa Riikka Kulmala. 

Tänäkin vuonna mukana on monenlaisia kiinnostavia projekteja. Yhtenä esimerkkinä on Metsämäen ravirataan liittyvä projekti, jossa tavoitteena on kehittää areenaurheilun elämyksellisyyttä tehostava sovellus. Tavoitteena on, että kehitettävä sovellus vahvistaisi katsojan ravielämystä paikan päällä, raviradalla. Ravirata-projektin lisäksi erilaiset hyvinvointiteknologiaan liittyvät sovellustarpeet ja pelillistäminen ovat vahvasti esillä projektiaiheissa.

Projektit julkaistaan Capstonen www-sivuilla viikolla 43 osoitteessa capstone.dc.turkuamk.fi.

Capstone-innovaatioprojekti on Turun ammattikorkeakoulun uudenlainen oppimiskokonaisuus, joka yhdistää monialaisesti elektroniikan, tietotekniikan, liiketalouden sekä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat. Tavoitteena on yhdistää työelämä ja opiskelu entistä realistisemmalla ja konkreettisemmalla tavalla siten, että siitä hyötyvät niin opiskelijat kuin asiakasyrityksetkin.