Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.11.2013
Pelikoulutus Turku Game Lab

Pelillistäminen kannustaa työntekijöitä ja vauhdittaa innovaatioita!

Peliala kasvaa ja voimistuu. Tämä trendi on havaittavissa sekä maailmalla että Suomessa. Pelillistäminen eli pelien mekaniikan soveltaminen esimerkiksi työelämään puhuttaa, ja on jo nyt nykyaikaa suuremmissa yrityksissä.

Pelikoulutuksen lisäksi myös yritysyhteistyö Turku Game Labin (Turun AMK:n ja Turun yliopiston yhteinen pelinkehityksen innovointiympäristö) ja alueen yritysten kesken kasvaa jatkuvasti, kun yrityksissä on huomattu yhteisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön mahdollisuudet esim. yritysten toimintojen pelillistämistä ajatellen.

Innostava opetuspeli reaalimaailmaa myötäillen

Yksi esimerkki alueellisesta yhteistyöstä on Turku Game Labissa juuri käynnistynyt, useita insinööritieteitä (kuten tietotekniikka/peliteknologia, prosessiteknologia, energiatekniikka, konetekniikka, ympäristötekniikka, mediatekniika) sisältävä projekti, jossa mukana on turkulainen IndustrySim-yritys.

Prosessi- ja energiateollisuutta käsittelevä oppimispeli on suunnattu sekä alan koulutukseen että yleisesti alasta kiinnostuneiden käyttöön. Turun AMK toimii yrityksen asiantuntijana tässä pelinkehitysprosessissa.

Oppimispeli suunnattu kaikille 14 - 110-vuotiaille

- Kun prosessi- ja energiateollisuutta käsittelevä oppimispeli aikanaan valmistuu, se on suunnattu kaikille 14 – 110-vuotiaille, joita teollisuuden ja yleisen hyvinvoinnin kytkeminen toisiinsa kiinnostaa, kertoo toimitusjohtaja Tomas Rosin IndustrySimistä.

1980-luvulla opiskelleella DI Rosinilla on yrittäjätaustaa vuodesta 1992 alkaen, ja pelien tarjoamat mahdollisuudet havainnollistaa prosessiteollisuuden tärkeyttä ja merkitystä saavat hänet innostumaan:

 - Nyt yhteistyössä kehitettävä oppimispeli opettaa pelaajille hauskalla ja motivoivalla tavalla käytännössä, miten teollisuudessa toimitaan. Käyttäjä pääsee itse rakentamaan teollisuuslaitosta, käynnistämään siihen liittyviä prosesseja sekä myös peilaamaan suunnittelemiaan prosesseja taloudellisiin näkökulmiin, toteaa Rosin.

Vaikka peli myötäileekin reaalimaailmaa, tulee siitä hauska ja kiinnostava sekä huippugrafiikalla höystetty tuote, lupailevat kehittäjät.

Täydellinen peli edellyttää useiden eri asiantuntijoiden yhteistyötä

 - IndustrySimin pääomistaja Rosin otti yhteyttä meihin ScienceParkin kautta, kertaa yhteistyön alkua yliopettaja Mika Luimula Turun AMK:sta.

Yliopettaja Luimula vetää projektissa ns. softa- ja pelinkehitystiimiä. Tiimi toteuttaa pelin käyttäjille näkyvää puolta, visuaalista ilmettä, grafiikkaa, interaktiivista toiminnallisuutta ja pelillisiä elementtejä.

Lisäksi tiimin mukana työtä tekee projektipäällikkö Jussi Liikkasen vetämä tiimi kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijoita, jotka tuottavat peligraafikoille tarkkoja malleja teollisuuslaitosten koneistosta ja laitteistosta.

Ja koska kaikessa pyritään täydelliseen simulointiin, on projektissa mukana vielä myös energiatekniikan yliopettaja Tommi Paanun vetämä ”powertiimi”, jossa energiatekniikan opiskelijat työskentelevät simulaation laskennallisen mallin kehitystyön parissa. Tähtäimenä heillä on luoda peliin riittävän autenttisella tasolla toimiva teollisuuslaitoksen malli.

- Tekeillä olevan pelin simulointi vastaa todellisuutta niin hyvin kuin yleensä on mahdollista, ja siksi simulointimallien tekemiseen tarvitaan monen alan asiantuntijoita, kertoo Rosin.

Oppimispelien parissa useamman vuoden työskennellyt Pekka Qvist ja toimitusjohtaja Rosin löysivät aikanaan toisensa yliopettaja Luimulan välityksellä. Rosin ja Qvist ovat yhdistäneet IndustrySim-yritykseen teollisuuden ja peliteknologian osaamisensa ja yhdessä he täydentävät toisiaan peliprojektin kehitystyössä.

Pelillistäminen yrityksen toimintoja kehittämässä

Pelillistäminen kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän, sillä sen avulla on mahdollista kasvattaa mm. työntekijöiden motivaatiota ja kannustaa heitä yhteistyöhön. Motivaation kasvu ja yhteistyöhön kannustaminen perustuu siihen, että kun työssä esim. tavoitteet ovat usein epäselviä, tietää peleissä aina, mitä on saavuttanut ja millä keinoin. Pelillistettäessä työ pyritään pilkkomaan pieniksi lyhyen tähtäimen tavoitteiksi.

Seuraa Turku Game Labia Facebookissa

 

 

Turkulainen peliteollisuus on vahvistunut viime vuosina voimakkaasti

Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 2009. Yhteistyön ansiosta alueelle on muodostunut vahva ja vireä pelinkehitysyhteisö, jota Turku Game Lab -hanke on viimeisen vuoden aikana entisestään vahvistanut.

- Turkulainen peliteollisuus onkin vahvistunut viime vuosina suhteellisesti eniten maassa, toteaa tietotekniikan yliopettaja Mika Luimula Turun ammattikorkeakoulusta. Vuoden aikana niin työpaikkojen kuin peliyritysten määrä on lähes kaksinkertaistunut, hän jatkaa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittama Turku Game Lab on Turun ammattikorkea-koulun ja Turun yliopiston innovointiympäristö, jossa teknisten ja luovien alojen opiskelijat koh-taavat pelinkehityksen merkeissä. Pelinkehityksestä kiinnostuneille tarjolla on tilat ja välineet pelinkehitykseen, sekä monipuolista apua pelialan opettajilta ja asiantuntijoilta. Viihdepelien lisäksi Turku Game Lab palvelee myös alueen elinkeinoelämää, jolla on tarpeita peliteknologioiden hyödyntämisessä ja soveltamisessa omassa liiketoiminnassaan.