Sivu päivitetty 23.4.2015
tyttö yksin rannalla

Kansainvälinen RESME-hanke kantaa huolta lasten hyvinvoinnista

Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden välillä on monessa Euroopan maassa olematonta. Tähän tulokseen tuli aihetta tutkinut, Turun ammattikorkeakoulun johtama kansainvälinen tutkimus- ja kehittämishanke RESME tutkimusraportissaan "On the borders between residential child care and mental health treatment in Europe".

Teksti: Linda Pyykkönen, viestintäharjoittelija

- Yhteiset ja samantyyppiset haasteet tulivat yllätyksenä. Siitä tuli kuitenkin myös tunne, että olemme tekemässä jotain ainutlaatuista, pohtii Lasten ja nuorten osallisuus -tutkimusryhmän tutkimusvastaava, sosiaalialan lehtori Eeva Timonen-Kallio.

Tutkimuksessa mukana olevissa maissa on sekä koko- että hyvinvointipoliittisia eroja. Pienemmät Euroopan maat on otettu samaan vertailuun Saksan ja Espanjan kanssa. Kyseessä on siis edustava otos niin sosiaalidemokraattisesta kuin konservatiivisestakin hyvinvointivaltiomallista, mutta niiden huomaan ei voi tuudittautua.

 - Huolestuttavaa on, ettei hyvinvointivaltiomalli ilmeisestikään ole lasten asian kannalta ratkaiseva. Kaikissa niissä oli samat ongelmat, ja kaikilla oli yhtä kova huoli lapsista, Timonen-Kallio kiteyttää.

Yhteistyön kehittämiseen panostetaan

Suomen lisäksi projektissa mukana ovat Saksa, Tanska, Skotlanti, Espanja ja Liettua. Yhteistä maille on se, että vaikka tarjolla on runsaasti erilaisia palveluita, käytäntöjä ja asiantuntemusta mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun yhteistyön edistämiseksi, yhteistyö toimii silti huonosti. Erityisesti sijoitettujen lasten kohdalla tilanne on heikko. Kaikissa maissa laitoshoidossa olevat lapset tarvitsisivat esimerkiksi enemmän laadukkaampaa terapiaa.

Toimivan moniammatillisen yhteistyön yhtenä edellytyksenä on, että eri ammattiryhmät tulisivat tutuiksi toistensa kanssa. Yhteistyön tiivistämiseksi tarvittaisiinkin enemmän tietoa ja käytännön kokemuksia erilaisista työkäytännöistä ja työympäristöistä.

 - Kun psykiatriset sairaanhoitajat kävivät tutustumassa lastenkotien työympäristöihin ja päinvastoin, se avasi silmiä. Tarkoituksena olisi, että eri ammattiryhmät pystyisivät käymään keskustelua omien tapaustensa pohjalta ja tällä tavoin yhteistyötä vietäisiin eteenpäin, toteaa Timonen-Kallio.

Hanke poikii koulutuksia

Projektin pohjalta Turun ammattikorkeakoulussa on kehitetty moniammatillinen täydennyskoulutus lastenkotien ja mielenterveystyön henkilöstölle. Seuraavan koulutuksen haku on meneillään. Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö on myös tiiviisti mukana uudentyyppisen lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa, jonka koulutussisällön erityiskysymyksenä on moniammatillinen yhteistyö.

Lisäksi kehitteillä on laaja eurooppalainen lastenkotitutkimushanke, jolle haetaan rahoitusta.

 - Projektin aikana huomattiin, että lastenkotityö on oikeastaan melko tutkimaton alue, ja sitä päätettiin lähteä kartoittamaan, Timonen-Kallio kertoo.