Sivu päivitetty 26.5.2015
Uudisrakennus tulee sijoittumaan Joukahaisenkatu 3:n ja Lemminkäisenkatu 30:n väliin.

Kupittaan kampushanke etenee suunnitelmien mukaisesti

Turun kaupunginhallitus päätti ma 25.5. kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Kupittaan kampushankkeen hyväksymistä AMK:n suunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmana on, että Turun ammattikorkeakoulu Oy muuttaa Sepänkadun ja Ruiskadun toimintonsa Kupittaalle vaiheittain vuosina 2018 - 2019. Uudet tilat hankitaan osittain uudisrakentamalla ja osittain vuokraamalla alueella jo olemassa olevaa tilaa. AMK:n toiminnot sijoittuvat alueen elinkeino- ja innovaatiopalvelutoimintojen välittömään läheisyyteen.

Hankkeeseen liittyen Turun AMK Oy on hankkinut omistukseensa Koneteknologiakeskuksen kiinteistön. Ammattikorkeakoulun toimitiloja tulee lisäksi Kupittaan alueelle rakennettavaan Medisiina D rakennukseen, jossa muina toimijoina ovat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Varsinaisen uudisrakennuksen lisäksi myös ICT-Citystä vuokrataan lisätilaa Turun AMK:lle

– Tiiviimpi kampusratkaisu antaa meille hyvän tilaisuuden parantaa palveluitamme niin opiskelijoille kuin kumppaneillekin. Eri taustaisten opiskelijoiden törmäämiset niin opinnoissa kuin niiden ulkopuolella ovat erinomainen tapa synnyttää uusia ajatuksia ja innovaatioita, toteaa rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

AMK:n näkökulmasta kampushankkeen tavoitteena on ollut toiminnan tehostaminen ja AMK-pedagogiikkaa tukevien tilojen keskittäminen olemassa olevien tilojen yhteyteen Kupittaalle. Turun kaupungin näkökulmasta hankkeen tavoitteena on laajempi koko Kupittaan alueen kehittäminen vetovoimaisemmaksi elinkeinoelämän, osaamisen ja innovaatioiden keskittymäksi.