Sivu päivitetty 13.4.2016

Juha Kontio mukana kehittämässä tekniikan koulutusta maailman huipulla

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen koulutusjohtaja Juha Kontio on valittu kehittämään tekniikan koulutusta maailmanlaajuisesti. Kontio valittiin tehtävään kansainvälisen CDIO-verkoston johtoryhmään viime viikolla Kiinassa.

CDIO-verkosto on 126 korkeakoulun organisaatio, jonka yhteisenä tavoitteena on kehittää insinöörikoulutusta. Maailmanlaajuisesti verkosto on vielä organisoitunut alueisiin: Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia, Latinalainen Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti ja Afrikka. Kutakin aluetta vetää yksi tai useampi aluejohtaja.

Turun ammattikorkeakoulu on ollut CDIO-verkoston jäsen vuodesta 2007 ja koulutusjohtaja Juha Kontio on toiminut yhtenä Euroopan aluejohtajana tammikuusta 2013.

Koko verkoston toimintaa johtaa kaksi johtajaa ja verkoston korkeakouluista valituista edustajista muodostuva johtoryhmä. Jäsenkorkeakouluista on johtoryhmässä kuusi vaaleilla valittua edustajaa. Vaalit järjestetään aina CDIO konferenssin yhteydessä kesäisin.

Kontio ainoa uusi eurooppalainen CDIO:n vastavalitussa johtoryhmässä

Tänä vuonna CDIO konferenssi järjestettiin Chengdussa, Kiinassa. Konferenssin aikana CDIO:n johtoryhmään valittiin kolmea uutta edustajaa. Valinta tapahtui vaaleissa, joissa jäsenkorkeakoulut saivat äänestää kolmea haluamaansa kandidaattia.

Äänestyksen perusteella Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalueen koulutusjohtaja Juha Kontio valittiin ainoana uutena eurooppalaisena CDIO:n johtoryhmään. Muut valitut uudet edustajat tulivat Kiinasta ja Kanadasta. Yksi johtoryhmäkausi kestää kolme vuotta. Juha Kontio iloitsee saamastaan luottamuksesta ja uskoo näkyvän toimintansa CDIO-verkostossa usean vuoden ajan edesauttaneen valintaansa.

CDIO:n johtoryhmän tehtävänä on päättää uusien jäsenkorkeakoulujen hyväksymisestä verkostoon sekä tulevien konferenssien ja muiden verkoston kokoontumisten pitopaikoista. Lisäksi johtoryhmän keskeinen tehtävä on CDIO-lähestymistavan kehittäminen ja verkoston toiminnan vahvistaminen. Johtoryhmää ohjaa ajatus tekniikan koulutuksen kehittämisestä paremman työelämävastaavuuden takaamiseksi.

Turun ammattikorkeakoululle CDIO-verkoston johtoryhmäedustus antaa mahdollisuuden olla ohjaamassa tekniikan koulutuksen kehittymistä yli 120 korkeakoulussa maailmanlaajuisesti. Vastaavasti johtoryhmätyöskentely tuottaa eväitä ammattikorkeakoulun yhden kärjen - Tulevaisuuden teknillinen innovaatiokorkeakoulu – edistämiseksi. CDIO:n ajattelutapa onkin Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun ytimessä yhdessä Innovaatiopedagogiikan kanssa.

 

Kontion EiA
Klikkaa kuva isommaksi.