Sivu päivitetty 27.10.2015
TFT-sopimus

Turun AMK mukana Turku Future Technologies -verkostossa

Turku Future Technologies on ainutlaatuinen teknologiateollisuutta palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto, jonka toiminta käynnistyy kahdeksan korkeakoulun allekirjoittamalla sopimuksella.

Yhteistoimintamallissa ylläpitäjinä toimivat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turun Seudun kehittämiskeskus. Varsinaisina sopimusosapuolina toimivat korkeakoulut tehostavat yhteistyötään.

Mukana verkostossa ovat Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Aalto Yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Yrkehögskolan Novia ja Åbo Akademi.

Verkoston tavoitteena on palvella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan huippuosaamisella erityisesti Turun alueen ja Lounais-Suomen teknologiateollisuuden yrityksiä.

Turku Future Technologies(TFT) verkosto tukee Turun ammattikorkeakoulun strategista kehittymistä tulevaisuuden teknilliseksi innovaatiokorkeakouluksi. Turun AMK:n erityisosaamisalueet TFT:ssä ovat moniteknologinen meriklusteri, kiertotalous, myynti ja digitalisaatio.

– TFT tuo Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia teknisen huippuosaamisen kehittämiseen, iloitsee Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Turun kaupungin isännöimässä verkostosopimuksen allekirjoitustilaisuudessa ti 27.10. korostettiin kaikissa puheenvuoroissa nyt tehdyn sopimuksen ennennäkemätöntä potentiaalia ja kiiteltiin valmistelevan työn sujuneen nopeasti ja määrätietoisesti.

Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa totesi TFT-verkoston auttavan mukana olevia oppilaitoksia vastaamaan valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan profilointivaatimuksiin. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Riitta Keiski puolestaan näki TFT-verkoston mahdollistavan kansainväliselle huipputasolle yltämisen. Tämä edellyttää monitieteistä ja laaja-alaista yhteistyötä sopimusosapuolien välillä.

Tilaisuudessa yrityselämän edustajina puhuneet Risto Hukkanen Valmet Automotivelta ja Jarno Soinila Meyer Turusta vakuuttivat yritysten olevan innolla ja suurin odotuksin mukana vuonna 2016 käynnistyvässä TFT-verkoston toiminnassa.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell muistutti Turun pitkästä historiasta teknisen tietotaidon edelläkävijänä ja totesi TFT-verkoston mahdollisuuksien osaamisen kehittämisessä ja yrityselämän tarpeisiin vastaamisessa olevan suorastaan rajattomat.