Sivu päivitetty 14.12.2015
Pikkujoulut_palkitut

Pikkujouluissa palkittiin opiskelijoita ja henkilöstöä

Turun AMK:ssa vietettiin henkilökunnan joulujuhlaa 11.12. Juhlien yhteydessä palkittiin kuluneen vuoden ansioituneita opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Vuoden opiskelijan titteli meni ensimmäistä kertaa opiskelijatiimille. Suurimmat aplodit keräsi eläkkeelle jäänyt entinen vararehtori Olli Mertanen.

Vuoden opettaja

Vuoden opettajan valitsivat opiskelijat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn järjestämässä äänestyksessä.

Opiskelijakunta TUOn hallitus on päättänyt nimittää vuoden opettajaksi Jani Paulin, Ensihoidon koulutuksesta.

  • ”Jani on ollut erittäin kannustava opettaja, joka opettaa aina ilon kautta. Hänellä on suuri ammattiylpeys ensihoitajan ammatista.”
  • ”Ylivoimaisesti paras opettaja mm. simulaatiotilanteissa, luennoilla ja tekee todella hyviä tenttejä.” 
  • ”Maailman paras tutor-opettaja! Tekee kovasti töitä opiskelijoiden eteen ja on oikeudenmukainen ja rehti. Hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoistaan ja heidän oppimisestaan.”


Vuoden opiskelija, Vuoden Purjehtija sekä Vuoden Kultainen Purje

Vuoden opiskelija, Vuoden Purjehtija sekä Vuoden Kultainen Purje valittiin henkilöstön ehdotusten pohjalta.

– Nyt palkitut ovat onnistuneet huipputasolla sekä tehtävässään että sen tulosten hyödyntämisestä julkisuudessa. He ovat kehittäneet strategiamme ytimessä olevia toimintoja korkeinta kansallista osaamista osoittavalla tasolla, rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila kiitteli.

Vuoden Opiskelija: Taideakatemian yö -opiskelijaryhmä (projektipäällikkönä mainonnan opiskelija Kati Vairinen)

”Taideakatemian yö on vakiinnuttanut asemansa opiskelijayhdistyksen organisoimana tapahtumana. Taideakatemian yö on kehittynyt positiiviseksi oppilaitoksen imagoa rakentavaksi tilaisuudeksi, jossa opiskelijat pääsevät näyttämään omaa osaamistaan. Tapahtuman organisointi tapahtuu opiskelijalähtöisesti ja synnyttää organisointiin osallistuville opiskelijoille hyvää tapahtumatuotannollista osaamista.”

Vuoden Purjehtija (Vuoden Purjehtijaksi voi tulla valituksi muun kuin opetustyön osalta): Suunnittelija Andreas Iivonen, Opiskelijapalvelut

"Andreas Iivonen työskentelee hakijapalveluissa ja huolehtii erityisesti hakujärjestelmän teknisestä puolesta. Käytännössä Iivonen on huolehtinut siitä, että valintaperusteet on saatu mallinnettua keskeneräiseen järjestelmään. Andreas Iivonen on korkeakoulusektorilla yhteishakujen todella vahva tekninen osaaja, jonka neuvoihin myös muut korkeakoulut tukeutuvat ja jopa Opetushallitusta myöden.”

Vuoden Kultainen Purje (osoitetaan työryhmälle, tiimille tai yksikölle): Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä (vetäjä Piia Nurmi)

”Tutkimusryhmä toimii aktiivisesti kiertotalouden ja vastuullisen liiketoiminnan aihepiireissä ja sillä on mittava hankesalkku. Ryhmä on myös saavuttanut suurta näkyvyyttä toiminnalleen ja järjestänyt useita tapahtumia sekä eri toimijaryhmiä osallistavia työpajoja. Myös opiskelijoiden mukanaolo hankkeissa on esimerkillistä.

Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä on toteuttanut esimerkillisellä tavalla Turun AMK:n uutta strategiaa. Tutkimusryhmän toiminta perustuu innovaatiopedagogiikkaan ja siten monialaiseen ja työelämäyhteyksistä lähtevään oppimiseen ja opetusmenetelmiin. Tutkimusryhmä on kasvanut yhdeksi Turun AMK:n isoimmista ja se on toiminut esimerkillisellä tavalla kiertotalousteeman parissa aluekehityksellisenä koordinoijana ja tulevaisuuden tekijänä."

 

Vuoden kansainvälisyyden edistäjä

Lisäksi opiskelijat ja henkilöstö valitsivat yhdessä Vuoden kansainvälisyyden edistäjän, jonka osalta jaettiin kaksi kunniamainintaa.

Vuoden kansainvälisyyden edistäjä -kunniamaininnan saivat
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaara Taideakatemiasta sekä kv-koordinaattori Anniina Jaranne Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelta.

Lisäksi opiskelijakunta TUO palkitsi erityismaininnalla rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan, Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskasen sekä laatusuunnittelija Satu Helmen.

Lisäksi juhlassa muistettiin eläkkeelle juuri jäänyttä entistä vararehtoria, toiminnanjohtaja Olli Mertasta. Mertanen keräsi illan suurimmat aplodit ja hauskuutti yleisöä muisteloillaan.

Juhlallisuuksien lopuksi Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila halusi vielä kiittää kaikkia Turun amkilaisia:

– Vuoden 2015 osalta oli aiempaakin vaikeampaa nimetä erityisen ansioituneita henkilöitä, koska koko yhteisön tulostaso on kehittynyt niin erinomaisesti. Haluankin antaa kunniamaininnan koko Turun ammattikorkeakoulun yhteisölle loistavien tulosten synnyttämisestä hyvässä hengessä.

Onnea voittajille ja koko yhteisölle!


Vuoden odotetuimpien juhlien teemana oli tänä vuonna opiskelijabileet. Turun AMK:n sloganin mukaisesti väki viihtyi ja juhli erinomaisesti: "Excellence In Action”.

Juhlien järjestelyistä vastasi opiskelijaosuuskunta Villikortti.