Sivu päivitetty 12.1.2016
Ryhmäkuva kunniamerkkien saajista

Valtakunnan tason vaikuttajat saivat kunniamerkkinsä

Turun Upseerikerholle oli kokoontunut perjantaina 8.1. joukko Turun ammattikorkeakoulun pitkäaikaisia vaikuttajia ottamaan vastaan tasavallan presidentin viime itsenäisyyspäivänä myöntämiä kunniamerkkejä.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

– Kovasti lämmittää mieltä saada olla jakamassa näin monta kunniamerkkiä näin vaikuttaville persoonille. Yhteisenä nimittäjänä kaikkien perusteluissa oli merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen omalla alallaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, usein myös kansainvälisesti. Myös oman alan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen toistuivat monien ansioissa, iloitsi rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Alla lueteltuna tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulun yhteisössä kunniamerkin saaneet henkilöt, sekä tiivistetysti kunkin osalta merkittävimmät myöntämiseen vaikuttaneet ansiot.

Ryhmäkuvasta puuttuu toiminnanjohtaja Olli Mertanen.

Suomen Leijonan ritarimerkki

Näytä lisää

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Pia Ahonen: Kehittänyt yli 10 vuoden ajan YAMK-tutkintoja palvelemaan työelämän kehittämistarpeita, tehnyt uusia tutkimusavauksia sekä luonut tuutor-opettajatoiminnan.

Toiminnanjohtaja Olli Mertanen: Vaikuttanut vahvasti insinöörikoulutuksen kehittymiseen niin Turussa kuin valtakunnallisestikin, sekä kansainvälinen tekniikan koulutuksen vaikuttaja. Tärkeä rooli yrittäjyyskoulutuksen kehittymisessä Suomessa.

Professori, yliopettaja Seppo Niemi: Vaikuttanut merkittävästi tutkimuslaboratorioiden kehittämiseksi ja yrityksiä palvelevan tutkimuksen toteuttamiseksi polttoaine- ja polttomoottoritekniikan sekä sovelletun termodynamiikan aloilla.

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Hannele Paltta: Toiminut sairaanhoitajakoulutuksen kehittäjänä kansallisesti, kehittänyt koulutusta myös kansainväliselle tasolle sekä vaikuttanut vahvasti alueellisissa verkostoissa.

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Näytä lisää

Yliopettaja Sirpa Halonen: Vaikuttanut keskeisesti kestävän kehityksen koulutuksen syntymiseen ja opetussuunnitelmaan sekä ollut vaikuttamassa alan kehittämiseen myös valtakunnallisesti.

Koulutuspäällikkö Aila Seikola: Vaikuttanut keskeisesti bioalojen koulutuksen kehittämiseen Turun AMK:ssa, toiminut valtakunnallisesti merkittävissä rooleissa OPH:n opetussuunnitelmatyössä sekä kirjoittanut oppikirjoja ammatilliseen koulutukseen.

Yliopettaja Raija Tuohi: Tehnyt valtakunnallisesti merkittävää tutkimusta matematiikan opetuksesta, julkaissut ja esiintynyt kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Merkittävä rooli AMK:n laadunvarmistuksen kehittämisessä.

Lehtori, pääluottamusmies Sirpa Suomi: Monia luottamustehtäviä OAJ:ssä, Turun kaupungissa ja Turun AMK:ssa. Harkitseva ja analyyttinen neuvottelija, etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja, luotettava yhteistyökumppani.

Suomen Leijonan ansioristi

Näytä lisää

Koulutuspäällikkö, yliopettaja Eila Jylhä: Vaikuttanut vahvasti vieraskielisen koulutuksen kehittymiseen Turun AMK:ssa sekä kirjoittanut useita oppikirjoja kansalliseen käyttöön yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta.