Sivu päivitetty 16.2.2017

Sinustako kirjastoalan kehittäjä ja johtaja?

Turun AMK:lla on pitkät perinteet kirjasto- ja tietopalvelualan kouluttajana. Ainoana suomalaisena ammattikorkeakouluna täällä koulutetaan kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisia (YAMK). Samalla vastataan siihen kentältä kuuluvaan toiveeseen, jossa kirjastoihin peräänkuulutetaan lisää ammattimaisia johtajia.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Kirjasto- ja tietopalvelualan hakija hakee Liiketoiminnan kehittämisen koulutukseen , jonka yhtenä suuntautumisena on kirjasto- ja tietopalvelualan opintoja. Liiketoiminnan kehittämisen (YAMK) tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen, ja opintojen on suunniteltu kestävän 2 vuotta.

- Koulutus sisältää johtajuuden opintoja siten, että valmistumisen jälkeen opiskelijoilla on hallinnassa henkilöstö-, talous- ja strategisen johtamisen taidot. Kokonaisuus antaa valmiudet työllistyä myös laajemmin sivistys- ja kulttuuripuolella, pohtii yliopettaja Olli Mäkinen Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelun koulutuksesta.

 

Turun AMK:n ylempään AMK-tutkintoon johtava kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutus antaa työelämässä pätevöityneelle kirjastolaiselle valmiuksia siirtyä alan esimies ja kehittämistehtäviin. Koulutus on suunniteltu tukemaan päätöksentekoa, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä projektimenetelmien hallintaa.

Valmistuvan opiskelijan tutkintonimike on Tradenomi (ylempi AMK) – Master of Business Administration.

- Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa, ja ne toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena tai kolmena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö, miettii Mäkinen.

Osana Liiketoiminnan kehittämisen koulutusta

Näytä lisää

Aikaisemmin kirjasto- ja tietopalveluala oli omana tradenomi (YAMK) koulutuksenaan, mutta se on nyt yhdistetty osaksi Liiketoiminnan kehittämisen koulutusta.

- Koska sekä liiketoiminnan kehittämisessä että kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksessa on molemmissa yhtäläisiä johtamis- ja liiketoiminnan kehittämisosaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamiseen liittyviä opintoja, oli yhdistäminen luontevaa, kertoo yliopettaja Eija Koivisto Turun AMK:sta.

Lisäksi kirjasto- ja tietopalvelualan YAMK-opintoihin sisältyy oma 15 opintopisteen kokonaisuutensa, jossa perehdytään kirjasto- ja tietopalvelualan osaamisalueisiin kuten kirjastopalvelujen muotoiluun ja tietojohtamiseen. Muissa opintojaksoissa huomioidaan myös kirjastonäkökulma.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus, johon myös kirjasto- ja tietopalvelualaa opiskelemaan hakevat hakeutuvat, on suunnattu tradenomeille. Koulutuksessa painottuvat johtamisosaaminen ja liiketoiminnan kehittämisosaaminen. Koulutukseen voi hakea, kun on suorittanut suomalaisen tai ulkomaisen korkeakoulututkinnon. 

- Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen, jatkaa Koivisto.

Lue lisää koulutuksesta