Sivu päivitetty 15.2.2017

Kaasumoottorioppia Wärtsilästä

Ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteistyö voi olla monimuotoista kehittämisprojekteista opetukselliseen yhteistyöhön. Wärtsilä toteutti Turun AMK:n konetekniikan opiskelijoille kaasumoottoreiden opetuskokonaisuuden.

Teksti: Martti Komulainen
Kuvat: Meyer Turku

Perinteistä dieseliä vähäpäästöisempi nesteytetty maakaasu yleistyy vauhdilla. Sitä käyttävät moottorit ovat kasvava ala, josta konetekniikan insinööriopiskelijankin on hyvä saada yleiskuva. 
 
Tuorein tieto kaasumoottoreista löytyy yrityksistä, jotka kehittävät alan teknologiaa. Turun AMK:n konetekniikan opiskelijoille tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus päästä jyvälle kaasumoottoreista ja -laitteistoista Wärtsilän toteuttamalla kurssilla. 

 
Teoriaa ja käytäntöä

 
Viiden päivän kaasumoottorikurssi piti sisällään perustietoa kaasulaitteistoista, kaasusta polttoaineena, kaasun varastoinnista sekä turvallisuudesta. 
 
-Opiskelijoiden lähtötiedot olivat hyvällä tasolla ja he olivat myös motivoituneita, kiittelee kurssin vetäjä Joni Sinko Wärtsilän koulutusyksikkö WLSA:sta (Wärtsilä Land and Sea Academy).
 
WLSA kouluttaa voimalaitosten ja laivojen henkilöstöä Wärtsilän toimittamien ja huoltamien moottoreiden ja järjestelmien käytössä. Oppilaitoksille tarjottavat kurssit ovat pienimuotoisempaa toimintaa, mutta sinänsä tärkeää ja yhteiskuntavastuullista työtä tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa.
 
Tyytyväisiä olivat myös opiskelijat. -Kurssi oli todella mielenkiintoinen, koska pääsimme myös tekemään käytännön töitä, toteaa Jussi Saarikallio, yksi 16:sta kurssille osallistuneesta opiskelijasta. Käytännön töissä purettiin ja koottiin moottoreiden osia, tutustuttiin moottorin työkalujen käyttöön sekä mitattiin eri komponentteja.