Sivu päivitetty 8.3.2017

Koko työyhteisö työnsä kehittäjänä - kohti innovatiivista kokeilukulttuuria

Yhteistyössä Henryn Turun alueverkoston kanssa 07.03.2017 järjestetyssä teema-aamussa osallistujat keskustelivat vilkkaasti työelämän muutoksista, innovatiivisuudesta ja kokeilukulttuurin kehittämisestä.

Keskusteluun johdattelivat TTL:n asiantuntijat Elisa Valtanen ja Nina Olin.  Innovatiivisuus ja uudistumiskyky ovat olennaisia menestystekijöitä organisaatioille nykyisessä nopeasyklisessä toimintaympäristössä. Organisaation innovatiivisimmat ajattelijat, parhaat kyseenalaistajat ja ne, jotka parhaiten tuntevat asiakkaiden maailman, toiminnan ja piilevät tarpeet tulee saada mukaan kehittämistyöhön.

Innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä rakennetaan paitsi kehittämällä johtamista ja esimiestyötä sekä prosesseja, myös edistämällä kokeilukulttuurin syntymistä. Kokeilukulttuurin luominen edellyttää vahvaa henkilöstön osallistamista. Se vaatii luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta ja sen rakentamista. Kokeilukulttuurin rakentamisessa avainasemassa ovat avoimuus, yhteisyys ja yhdessä tekeminen. Kokeilukulttuurissa sallitaan virheet ja niistä oppiminen.

Miten kokeilukulttuuri otetaan työpaikoilla käyttöön

Lopuksi keskustelimme, miten kokeilukulttuuri otetaan työpaikoilla käyttöön: puhutaan ja sovitaan kokeiluista, ei hankkeista. Kokeilulla on alku ja loppu. Otetaan riskiä ja hyväksytään epäonnistumisen mahdollisuus. Otetaan käyttäjät / asiakkaat mukaan kehittämiseen. Arvioidaan tuloksia yhdessä. Voidaan myös palata vanhaan toimintatapaan, jos näin yhdessä sovitaan. Opitaan kaikesta.

Työkaluja kokeilukulttuurin kehittämiseen

Johtotähti – keinoja työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaamiseen:
www.ttl.fi/johtotahti/

Video kokeilukulttuurista:
https://www.youtube.com/watch?v=1YEM2pQQNEc

Jokainen on oman työnsä asiantuntija, joten parhaat ja käyttökelpoisemmat ideat syntyvät työtä tekemällä ja yhdessä pohtimalla, miten arki sujuisi paremmin ja miten yhteistyö olisi saumatonta. 

Työelämä on suurten muutosten edessä, vain sellainen organisaatio pärjää, joka kykenee luomaan työyhteisön, jossa luovuus ja innovatiivisuus kukoistaa ja jokainen laittaa itsensä likoon.