Sivu päivitetty 20.4.2017
aurinkovoimala innovaatiopedagogiikka

Neljätoista esimerkkiä innovaatiopedagogiikasta

Tuore julkaisu valottaa neljäntoista artikkelin voimin, miten innovaatiopedagogiikkaa sovelletaan Turun ammattikorkeakoulun opetuksessa ja muussa toiminnassa.

Innovaatiopedagogiikka – iso sana, vielä laajempi sisältö. Turun ammattikorkeakoulun opetus- ja oppimisotetta on mahdoton kiteyttää yhden rivin tiivistelmään.

Innovaatiopedagogiikka vahvistaa työelämävalmiuksia eli esimerkiksi joustavuutta, luovuutta, tiimityötaitoja ja kansainvälisyyttä. Se rakentaa sillan opiskelun ja työelämän väliin aitojen toimeksiantojen ja työpajatyöskentelyn avulla. Se valmistaa toimimaan monialaisissa verkostoissa, sillä osaamisalueiden yhtymäkohdat muodostavat otollisen kasvualustan innovaatioille. Tavoitteena on vahvistaa näitä ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Se luo myös uuden oppimisen kulttuurin, hyödyntää rohkeasti moderneja oppimismenetelmiä ja muokkaa opettajan roolia kohti valmentajuutta.

Uusi julkaisu valottaa innovaatiopedagogiikan käyttötapoja

Näytä lisää

Isot sanat houkuttelevat käärimään hihat ja kaivamaan syvemmältä. Näin on tehtykin: painotuore julkaisu Uudistuva korkeakoulu – Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa (Martti Komulainen, Taru Konst [toim.] & Meiju Keinänen) kokoaa samoihin kansiin neljätoista artikkelia, jotka avaavat innovaatiopedagogisen ajattelutavan ja toimintakulttuurin mahdollisuuksia korkeakouluympäristössä.

Uudistuva korkeakoulu -julkaisu
Miten innovaatiopedagogiikkaa on sovellettu Turun AMK:ssa? Vaikka miten, kertoo tuore julkaisu Uudistuva korkeakoulu – Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa.

Julkaisu on ladattavissa veloituksetta pdf-muodossa julkaisukauppa Lokissa. Lataa ja tutustu!

Käännetty luokkahuone ja päälläseisonnan opetusta lapsille

Näytä lisää

Monialaisessa artikkelikokoelmassa kaksikymmentäneljä Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijaa kertoo, miten innovaatiopedagogiikkaa sovelletaan muun muassa hammasteknikkokoulutuksessa, Lasten AMK:ssa, kehityskeskusteluissa, fyysisten tilaratkaisujen suunnittelussa ja lujuusopin tunneilla.

Lasten AMK
Lasten AMK:ssa opiskelijat opettivat lapsille mm. päälläseisontaa, pH-mittausta ja leikkaussalivaatteiden pukemista. Lapset pääsivät myös tutkimaan tietokoneen sisältöä. Kuva: Henri Särkkä.

Lähes kaikki Uudistuva korkeakoulu -julkaisun kirjoittajat ovat käyneet Turun AMK:n henkilöstölle suunnatun Innopeda®-valmennuksen. Artikkelit pohjautuvat valmennukseen kuuluviin kehittämistehtäviin, joiden kautta osallistujat soveltavat innovaatiopedagogiikkaa omaan työhönsä.

Innopeda®-valmennuksen kehittämistehtävistä iso hyöty organisaatiolle

Näytä lisää

– Viime viikolla järjestettiin jo yhdestoista Innopeda®-henkilöstövalmennus, innovaatiopedagogiikan valmentaja, yliopettaja Taru Konst iloitsee. Konst on myös yksi Uudistuva korkeakoulu -julkaisun kirjoittajista ja toimittajista.

– Valmennusten kiistaton ansio on, että kehittämistehtävien kautta työtä kehitetään ja hyviä käytänteitä ja oppimiskokemuksia jaetaan sekä valmennuksissa että kehittämistehtävien kautta, Konst kuvailee. – Kaiken kaikkiaan vaikutus on merkittävä: valmennukset ja tehtävät kehittävät ammattikorkeakoulun toimintaa ja toteuttavat innovaatiopedagogiikkaa käytännössä kaikilla tulosalueilla, jokaisella koulutusalalla.

Turun ammattikorkeakoulu järjestää Innopeda®-valmennuksia ja muita innovaatiopedagogiikkaan perustuvia kehittämisprosesseja myös muiden oppilaitosten henkilökunnalle ja opettajille.

Jos tekstin alussa esitetty 249 sanan kiteytys herätti kiinnostuksen innovaatiopedagogiikkaan, lue lisää täältä .