Sivu päivitetty 21.4.2017

Kehittämistyöhön hurahtanut sosionomi ja diginörtti

Parhaat ideat syntyvät usein yhdistämällä osaamista eri aloilta. Osaamista puolestaan karttuu tehokkaasti käytännön työssä tekemällä ja kokeilemalla. Sosionomiopiskelija Sara Taskinen yhdisti opinnäytetyössään harrastuksen omaan alaan ja sai projektiopinnoista potkua työuralle.

Teksti ja kuva: Tina Myllyniemi

Tämän päivän työelämässä tarvitaan asiaosaamisen lisäksi monia muitakin taitoja: esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä, luovuutta, yhteistyötaitoja ja epävarmuuden sietokykyä. Turun ammattikorkeakoulun oppimisote, innovaatiopedagogiikka, vastaa tarpeisiin yhdistämällä opetusta käytännön tekemiseen projekteissa koulun ulkopuolella.

Sosionomiopiskelija Sara Taskisen tie vei projektiharjoittelun ja toimeksiantona tehdyn opinnäytteen kautta lopulta työskentelyyn kansainvälisessä projektissa.

Käytännönläheistä opiskelua projekteissa

Näytä lisää

Sosionomikoulutukseen sisältyy harjoittelujaksoja sekä projektitöitä, jotka suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

– Projektiopinnot olivat hyödyllisiä, ja niissä erityisesti ryhmätyöt. Sosiaalialalla mitään ei tehdä yksin, Taskinen kiteyttää kokemuksiaan opinnoista AMK:ssa.

Opinnäytetyönsä Taskinen toteutti yhteistyössä Vilja Hokkasen kanssa. Työn tuloksena syntyi sähköinen alusta mielenterveys- ja päihdeomaisten tueksi. Toimintatarjottimeksi kutsuttava blogimuotoinen alusta sisältää toiminnallisia menetelmiä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien omaisten avuksi. Toimintatarjotin on vapaasti kaikkien saatavilla verkossa.

Työn toimeksiantaja oli Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry. Yhteistyössä toimeksiantajan kanssa Taskinen korostaa oma-aloitteisuuden ja aikataulutuksen merkitystä:

– Lähestyimme toimeksiantajaa idean kanssa ja aikataulutimme työn itse. Toimeksiantajan aikataulu voi kuitenkin olla eri kuin opinnoissa. Tämän vuoksi tiedon on kuljettava tehokkaasti puolin ja toisin, Taskinen selventää.

Harrastuksesta inspiraatio opinnäytetyöhön

Näytä lisää

Sosiaaliala ja digitaaliset palvelut ei ole ennalta-arvattavin aiheyhdistelmä opinnoissa. Aiheen äärelle Taskisen johdatti koulutuksen sijaan omat mielenkiinnon kohteet ja vapaa-aika: Taskinen harrastaa valokuvausta ja graafista suunnittelua.

Visuaalisuuden ohella Taskinen alkoi kiinnittää huomiota verkossa oleviin palveluihin oman alansa näkökulmasta:

– Etsin itse palveluja netistä ja huomasin selvän aukon niiden kuvauksissa.

Opinnäytetyöstä projektiin

Näytä lisää

Onnistunut opinnäytetyö sopivasta aiheesta siivitti Taskisen palkatuksi assistentiksi kansainväliseen projektiin. Turun AMK:n koordinoimassa Papyrus-projektissa kehitetään nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamista. Hankkeen keskeisenä tuloksena tehdään helposti saavutettavissa oleva Open Access -(vapaasti verkossa saatavilla oleva) alusta tiedon jakamiseen.

Sara Taskisen ja Vilja Hokkasen opinnäytetyössään toteuttama toimintatarjotin toimii yhtenä inspiraation lähteenä papyrus-projektissa tehtävälle alustalle. Projektissa Taskisen työskentely saman aihepiirin ympärillä siis jatkuu.

– Kansainvälisyys tuo mukaan oman twistinsä, mutta toisaalta tekee hommasta mielenkiintoisemman, Taskinen kiteyttää.

Sosiaalialalla tarvitaan helposti saavutettavia sähköisiä palveluita

Näytä lisää

– Sosiaalialalla ei ehkä ole tarpeeseen nähden riittävän helppokäyttöisiä digitaalisia palveluja, sosiaalialan lehtori ja Papyrus-hankkeen projektipäällikkö Outi Linnossuo kuvailee projektin lähtökohtia.

– Digitaalisuus voi myös syrjäyttää: Kaikki nuoret eivät ole diginatiiveja eivätkä he välttämättä osaa luovia palvelujärjestelmässä. Ovi voi niin sanotusti mennä kiinni. Ei esimerkiksi ole käytössä tarvittavia tunnuksia, Taskinen pohtii.

Uudenlaisten palveluiden kehittämisessä tarvitaankin usein monialaista osaamista ja alojen ”törmäyttämistä”. Mikä on viime kädessä imenyt Sara Taskisen mukaan tähän kaikkeen?

– Taidan olla rakastunut kehittämistyöhön, nauraa monessa mukana oleva Taskinen lopuksi.