Sivu päivitetty 4.2.2014

Aja tasaisesti, isi nyt vain...

Uusi oppikirja antaa pohjatietoa taloudelliseen ajotapaan

Teksti: Martti Komulainen, kuvat: Markku Ikonen

Järkevä ajotapa säästää sekä kukkaroa että ympäristöä. Lehtori Markku Ikosen tuore oppikirja on vankka tietopaketti taloudelliseen ajamiseen.
 
"Ei se raskas kaasujalka, vaan jarrujalka", oikoo yleistä käsitystä lehtori Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmasta. Ikonen on perehtynyt taloudelliseen ajotapaan ja kirjoittanut aiheesta oppikirjan, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
 
Kirja "Aja taloudellisesti. Ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen" on suunnattu lähinnä auto- ja kuljetustekniikan opiskelijoille, autoalan kouluttajille  ja muille  ammattilaisille,  mutta kiinnostaa varmasti myös kaikkia niitä autoilevia, jotka haluavat perehtyä ympäristöä säästävämmän ja taloudellisemman ajamisen taustoihin. Kirja valmistui osana Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa ja VTT:n koordinoimaa TransEco-tutkimusohjelmaa.

Ympäristö kiittää

Näytä lisää

Taloudellisella ja harkitsevalla ajotavalla voidaan pienentää polttoaineenkulutusta keskimäärin 20 prosenttia matka-ajan oleellisesti pidentymättä. Sama matka taittuu siis energiatehokkaammin ja siten myös pienemmillä päästöillä. Energiatehokkuutta tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja öljyriippuvuuden pienentämiseksi.
 
Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeimmän kasvihuonekaasun, hiilidioksidin, päästöistä liikenteen osuus on maailmanlaajuisesti 23 % ja Suomessakin 18 %, joten liikenteen energiatehokkuuden parantamisella on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
 
Ympäristöhyötyjen lisäksi tulee merkittäviä kustannussäästöjä kun polttoainetta kuluu vähemmän.  Tämän pitäisi olla kannustin autoilijoille tarkkailla ajotapojaan.

Taloudellinen ajotapa on tilanteiden ennakointia

Näytä lisää

Tärkeintä taloudellisempaan ja vähäpäästöisempään ajotapaan opeteltaessa ovat asenne ja ennakointi. On tärkeää oivaltaa, että oma ajotapa vaikuttaa merkittävästi polttoaineenkulutukseen. Yleisesti ajoneuvon ominaisuuksien merkitystä korostetaan, mutta kuljettajan ajotavan rooli miltei unohdetaan.
 
Pitkään taloudellista ajotapaa tutkinut ja sitä opettanut lehtori Markku Ikonen korostaa ennakoivaa, tasaista ja nopeuden ylläpitoon tähtäävää ajotapaa kaiken avaimeksi. "Ongelmana ei ole välttämättä raskas kaasujalka, vaan raskas jarrujalka", kiteyttää Ikonen.  Kiihdytyksen tavoitenopeuteen tulisi tapahtua ripeästi ja aikaisin suurempiin vaihteisiin vaihtaen, mutta hidastukset taas hitaasti, harkiten ja tilanteita ennakoiden. Tavoitteena on kulkunopeuden ylläpito eikä ajoneuvon kulun tukahduttaminen jatkuvilla ja hätäisillä jarrutuksilla.
 
Kirjan arvokasta sisältöä ovat esimerkkilaskelmat, jotka ovat perusteena ajotapasuosituksille sekä erillisiin tietolaatikoihin kootut vinkkilistat. Vinkkilistat kootaan mahdollisesti kevään aikana suppeampaan vihkoseen, joka on kohdistettu  koko autoilevalle kansalle.

Markku Ikonen: Aja taloudellisesti - ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen.
Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 80.
ISBN 978522163929.

Kirjan toi tilata Turun AMK:n julkaisutoiminnan verkkopalvelusta tai ladata sieltä sen sähköisen version.

Muistilista taloudelliseen ja ympäristöä säästävään ajotapaan:

Näytä lisää
  • Kiihdytä nopeasti tavoitenopeuteen.
  • Vaihda aikaisin suuremmille vaihteille.
  • Hidasta hitaasti, harkiten ja ennakoiden.
  • Tarkista rengaspaineet säännöllisesti ja pidä ne 10-20% suosituksia korkeammalla. Näin renkaiden vierintävastus on optimaalinen.
  • Pyri ylläpitämään liikettä ja välttämään turhia hidastuksia.
  • Maantieajossa polttoaineenkulutusta kasvattaa ilmanvastuksen lisääntyminen nopeuden kasvaessa. Taloudellisin ajonopeus on noin 70-80 km/t.
  • Taloudellisen (nopean) kiihdyttämisen etu häviää jos nopeutta ei voida ylläpitää kiihdytyksen jälkeen. Ennakoi siis tilanteet äläkä kiihdytä turhaan.
  • Älä käytä moottoria tyhjäkäynnillä ja pyri minimoimaan kylmäkäynnistykset pakkasella.