Sivu päivitetty 6.9.2017
Johanna Krappe

Haluan mahdollistaa asioita

Työnkuva on laaja, mutta työ on todella innostavaa, sanoo Turun AMK:n uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan palvelupäällikkö Johanna Krappe, 37.

Turun AMK:n tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista. Erilaiset kehittämishankkeet, oppimisympäristöt ja innovaatiotyöpajat ovat osa AMK:n perustoimintaa ja tiivis osa ajantasaista ja modernia opetusta.

Turun AMK on vuodesta toiseen kivunnut kärkisijoille, kun verrataan ulkoisen hankerahoituksen määrää ammattikorkeakouluissa. Vuonna 2017 ulkoisen rahoituksen määrä on kipuamassa jo yli seitsemän miljoonan euron. Merkittäviä ulkoisen rahoituksen lähteitä ovat viime vuosina olleet mm. Tekes ja Rakennerahastot. Menestys ei ole syntynyt tyhjästä. Turun AMK:ssa on jo pitkään panostettu hankeosaamiseen ja tuettu rohkeita innovaatioavauksia.

Käsi ison projektisalkun kahvalle

AMK:n TKI-päällikkö Esko Ovaska jäi eläkkeelle elokuussa. Vastuu TKI-kokonaisuudesta on jo sitä ennen siirtynyt asteittain TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappelle. Molemmat TKI-ammattilaiset kiittelevät rauhallisesti hoidetun vallanvaihdoksen onnistumista. Sekä Ovaskan että Krappen kannukset on hankittu ”kädet savessa” AMK:n projekteissa.

Parissakin kansainvälisessä ”miljoonahankkeessa” oman projektiperehdytyksensä hankkinut Krappe laskeskelee, että parhaillaankin Turun AMK:ssa on käynnissä reilut 150 projektia. Ja uusia avauksia tulee lähes viikoittain. Työ onkin kiinnostavaa juuri siksi, että se on niin moninaista ja vaihtelevaa.

Turun AMK:n projekteissa kehitetään tuotteita, palveluita ja koulutuksia työelämän tarpeisiin. Siksi tiivis yhteistyö alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa onkin onnistuneen kehitystyön elinehto.

Uudet innovaatiot ja toteutusmallit tarvitsevat ympäristön, jossa ne voivat testausvaiheen jälkeen jatkaa omaa elämäänsä. Turun ammattikorkeakoulu onkin jo vuosia ollut merkittävä toimija Varsinais-Suomen innovaatioekosysteemissä.

– On hienoa saada näin haasteellinen ja monipuolinen työ hoitaakseen. Pääsen vaikuttamaan toimintaamme ja näen aitiopaikalta hyvien kehittämisprojektien vaikutukset. Samalla saan toimia esimiehenä upealle porukalle, joka edustaa osaamista laidasta laitaan. On sammakon solututkijaa ja 5G-verkon EU-tason asiantuntijaa, joita kaikkia yhdistää halu kehittää ja parantaa ympäröivää yhteiskuntaa.

Tutustu Turun AMK:n tutkimusryhmiin ja projekteihin