Sivu päivitetty 11.8.2017

Leanillä laatua

Paljon esillä ollut Lean tähtää asiakasarvon tuottamiseen laadukkailla prosesseilla. Syksyllä alkava "Laatu ratkaisee – liiketoiminnan kehittäjän työkalupakki” -koulutus antaa työkaluja laadun kehittämiseen yrityksissä ja organisaatioissa.

Teksti ja kuva: Martti Komulainen

- Lean ei ole itsetarkoitus. Sen tavoitteena on varmistaa, että yrityksen prosessit toimivat niin kuin pitää tuottaen arvoa asiakkaalle, kiteyttää koulutus- ja tutkimusvastaava Tero Reunanen. Hän on johtamisen ja Leanin asiantuntija, joka vetää myös "Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen" -tutkimusryhmää.
 
Autoteollisuuden piiristä lähtenyt Lean tarkoittaa paljon muutakin kuin tuotantoprosessin virtaviivaistamista ja tehostamista hukkaa vähentämällä. Se on kokonaisvaltainen toimintatapa, joka sisältää myös työhyvinvoinnin: hyvinvoiva yhteisö on myös tuottava. Tavoitteena ei ole kiristää tahtia vaan tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita, toki samalla kustannustehokkaasti.
 
Ympäristölliset tekijät korostuvat myös nykyään - niiden laiminlyönti kostautuu yrityksen maineessa. Ylipäätään lyhytaikaisesta tarpeen täyttämisestä pyritään pitkäaikaisempaan arvoon. Sen määrittämiseksi täytyy asiakastarpeet aluksi kartoittaa. Siten Lean, laatu ja myyntityö tähtäävät kaikki samaan: asiakasarvon tuottamiseen laadukkailla prosesseilla.

Jatkuvaa kehittämistä

Lean-ajattelutapaan kuuluu nykytilanteen kyseenalaistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Lean saa käyttövoimansa luovuudesta, kyvystä tarkastella asioita uusista kulmista - fokuksessa asiakkaalle syntyvä arvo.
 
Luovuuteen vapauttaa - parhaimmillaan - automaatio. - Koneen taatessa tuotantoprosessin laadun ihminen vapautuu kehittämään luovempia asioita ja rakentamaan asiakasarvoa, toteaa automaation lehtori Sakari Koivunen
 
Leanin perusajatus on sama kaikkialla, mutta soveltaminen eroaa eri yhteyksissä ja yrityksissä. Siksi syksyllä alkava "Laatu ratkaisee – liiketoiminnan kehittäjän työkalupakki” -koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden oman yrityksen laatujärjestelmän kehittämiseen liittyvään mentorointiin.