Sivu päivitetty 18.3.2014
Mikko Siitonen

AHOTointi vauhdittaa valmistumista

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Näistä sanoista muodostuu opintojen aikana vähän väliä esiin nouseva AHOT. Termihirviö on sekä opiskelijan että oppilaitoksen puolella.

Teksti ja kuvat: Mikko Salminen, Turun AMK:n viestintäharjoittelija

AHOT-prosessi nopeuttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan ja samalla oppilaitos eli Turun AMK saa valmistuneen opiskelijan tutkinnosta toimintansa kannalta välttämätöntä tukea eli rahaa. Yksi nuorisotutkinto tuottaa Turun AMK:lle keskimäärin noin 18 600 €.

AHOT on ollut käytössä korkeakouluissa jo vajaat kymmenen vuotta, mutta käytännöt ja ohjeet ovat edelleen hankalia sekä opiskelijoille että myös opettajille.


– Tuntuu, että opettajilla ei aina ole tarpeeksi tietoa eikä kokemusta AHOT-menettelyistä. Usein aiemmin hankittu osaaminen sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin eikä tutkita mahdollisuutta tunnustaa ulkopuolinen osaaminen myös ammattiopintoihin, kertoo insinööriopiskelija ja opiskelijakunta TUO:n hallituksen jäsen Päivi Kiviperä.

Päivi Kiviperä


AHOT-järjestelmä on iältään nuori ja käytännöt elävät edelleen. Juuri päättyneen Turun AMK:n AHOT-auditoinnin tuloksista yksi keskeisimpiä huomioita oli opetussuunnitelmien muokkaustarve.


Opiskelijan olisi kyettävä hahmottamaan opintojaksojen tavoitteet ja verrattava omaa osaamistaan niihin.


– AHOT edellyttää osaamislähtöisiä opetussuunnitelmia. Opintojaksojen vaatimuksia on pystyttävä vertaamaan helposti omaan osaamiseensa, jotta opiskelija ymmärtää käynnistää AHOT-prosessin, hahmottelee Mikko Siitonen Turun ammattikorkeakoulusta.


Opintojaksojen tavoitteiden tulisi olla konkreettisempia ja opiskelijan kielellä käännettyjä. Korkeakoulumaailmassa omiin opintoihin liittyvissä asioissa pallo on aina opiskelijalla.


– Sitä ei voi kyllä liikaa korostaa, kuinka tärkeää olisi kirjoittaa ohjeet selkeäksi ja kaikessa pitäisi pyrkiä puhumaan enemmän opiskelijan kieltä. Opiskelijan on aina itse käynnistettävä AHOT-prosessi, se täytyy muistaa, jatkaa Siitonen.

Luottamustehtävät hyötykäyttöön

Näytä lisää

 

Harva tietää, että järjestö- ja harrastustoiminnassa hankittua osaamista voi sisällyttää omaan tutkintoonsa. Esimerkiksi seuran rahastonhoitajan tehtävästä voi olla hyötyä taloushallinnon opintojaksojen hyväksyttämisessä.


Suoria opintojen hyväksilukuja on tehty vuosikaudet. Näytöin tapahtuvassa osaamisen tunnustamisessa käytännöt ovat uudempia.


– Näytöin tapahtuvassa tunnustamisessa näytön ottaa vastaan koulutuspäällikön määräämä opettaja. Tämä auditointikierros nosti esiin sen, että näyttöjen käytännön järjestelyihin opettajat kaipaavat eniten tukea, myöntää Siitonen.


Ammattikorkeakoulussa on suunniteltu ”näyttöpankkia”, jossa säilytettäisiin koulutusohjelmittain esimerkkejä, millainen ulkopuolelta hankittu osaaminen vastaa opintojaksojen osaamistavoitteita. Esimerkit hyväksytyistä prosesseista toisivat selkeyttä niin opiskelijoille kuin opettajille.


– Näyttöpankki olisi todella tervetullut, sillä nyt opiskelija saattaa jättää prosessin käynnistämättä. Usein ei tiedä vastaako osaaminen kyseistä opintojaksoa ja onko se korkeakoulutasoista. Eikä opettajallakaan ole välttämättä asiasta aina tietoa ja prosessi jää siihen, muistuttaa Kiviperä.

AHOT-mahdollisuus jatkuu opintojen alusta loppuun

Näytä lisää

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamiset keskittyvät pääasiassa opintojen alkuvaiheisiin, kuten ensimmäiset kaksi sanaa ”aikaisemmin hankitun” hyvin kuvaavatkin. Opintojen tunnustaminen on kuitenkin mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja.


– Opiskelujen alussa AHOT:sta puhutaan paljon, mutta opintojen aikana AHOT turhaan unohtuu. Sitä ei välttämättä tarpeeksi aktiivisesti nosteta meidän muussa ohjauksessa esiin. Eihän AHOT-mahdollisuus häviä mihinkään. Tässä kohtaa onkin mietitty, että olisiko selkeämpää puhua osaamisen tunnustamisesta eikä aiemmin hankitusta osaamisesta, Siitonen pohtii.


Helmikuun 28. päivä järjestetään henkilöstölle avoin keskustelutilaisuus AHOT-auditoinnin tuloksista luokkahuone Tierassa klo 9–12. Ilmoittautumiset Messin kautta.