Sivu päivitetty 2.11.2017

Innostus lisää työniloa ja tuottavuutta

Innostus tunteena kiinnostaa, kun noin 70 yritysten ja organisaatioiden edustajaa kokoontui Sepänkadun kampukselle lokakuisena iltapäivänä kuuntelemaan valmentaja, kirjailija Maarit Tiililän alustusta ja herättelemään yhteistä keskustelua teemasta innostuksen voima.

Teksti: Sinikka Leino

Organisaation kallisarvoisin resurssi on innostuneet ihmiset. Tutkimukset osoittavat, että yritykset, joissa työntekijät ovat innostuneita, ovat tuottavampia. Innostuneen työntekijän panos yrityksessä on jopa kaksinkertainen tyytyväiseen verrattuna. Innostus nostaa energiatasoa ja aktivoi hyödyntämään havaitut mahdollisuudet suunnaten ajatukset tulevaisuuteen. Tätä me kaikki yksilöinä, organisaationa ja yhteiskuntana tarvitsemme. Taloudellinen kasvu edellyttää luovuutta, mikä edellyttää innostusta, joka ohjaa mahdollisuuksien näkemiseen ja voimavarojen vapauttamiseen. Innostuminen johtaa onnistumiseen. Onnistuminen ruokkii innostumista ja näin syntyy positiivinen kehä. Innostus on edellytys oppimiselle, uuden syntymiselle ja luomiselle.

Kaikki ihmiset janoavat työyhteisöissä kiinnostusta, ymmärrystä, arvostusta, reiluutta, hallinnan tunnetta, edistymistä, työn merkitystä, totesi Maarit Tiililä.

 

Yksilön vastuu

Viime kädessä jokainen meistä on itse vastuussa omista tunteistaan, niin myös innostumisesta. Mahdollisuus vaikuttaa on tärkeä hallinnan tunne oman innostuksen lähteenä. Siksi on tärkeää ymmärtää, mihin itse voi vaikuttaa. Jokainen meistä voi joka hetki vaikuttaa vähintäänkin omaan asenteeseensa. Siihen, miten päätämme kohdata tulevat tilanteet, vaikka itse tilanteisiin emme voisikaan vaikuttaa. Aina, jokaisessa hetkessä, on mahdollisuus niin hyvään kuin huonoon kierteeseen. Kumpaa sinä haluat edesauttaa?

Työyhteisössä jokainen voi edistää innostusta arjen teoilla. Esimerkiksi palaverissa, jossa kollegamme esittää innostuneena konkreettisen idean, voimme jatkaa siihen sanoilla ”Kyllä, ja kerro lisää” sen sijaan, että aloittaisimme lauseemme sanoilla esimerkiksi ”Kyllä, mutta on sitä ennenkin kokeiltu, eikä toiminut.

Innostus saa aikaan valtavan myönteisen voiman, siksi sitä kannattaa työyhteisöissä pitää yllä. Positiivinen, energinen tila, joka vie eteenpäin. Innostus tarttuu myös asiakkaisiin. Innostus on kuin liima, joka sitoo ihmiset yhteen ja yhteiseen tekemiseen tuottaen arvoa niin organisaatiolle, työntekijöille, kuin asiakkaillekin.

Maarit Tiililä: Innostu onnistumaan - yhdessä, Kauppakamari, Helsinki 2016