Sivu päivitetty 13.11.2017

Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot korostuvat kaikilla aloilla

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallintopäällikkö Henje Hyppänen-Joutsa päätti tilata Turun AMK:n työelämäpalveluilta esimieskoulutusta. Koulutuksen tarjoajan valintaan vaikutti ratkaisevasti koulutuksen räätälöintimahdollisuus.

– Meille on todella tärkeää se, että koulutussisältö saadaan muokattua organisaatiollemme sopivaksi. Arvoa on myös sillä, että koulutuksessa kuullusta ja opitusta päästään keskustelemaan heti organisaatiomme esimiesten kesken. Näin vältetään mahdolliset kuulopuheet ja tulkintavirheet, Hyppänen-Joutsa kertoo.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä koulutukset on fasilitoitu eri aihekokonaisuuksien alle. Keväällä 2017 koulutuksissa pureuduttiin juridisiin kysymyksiin, syksyn ja tulevan kevään koulutussisällöissä painotetaan itsensä johtamista, esimiesroolia sekä strategian ja toimintasuunnitelman jalkauttamista. Palaute viime kevään koulutuksesta on ollut todella hyvää.

– Kouluttaja on kaikissa koulutuksissa sama. Jatkuvuus tuo mukanaan monia etuja. Kouluttaja oppii tuntemaan meidän organisaatiomme toimintatavat ja osaa antaa osallistujille yksilöllistä valmennusta.

Millaisia koulutustarpeita organisaatioilla on jatkossa?

Näytä lisää

Hallintopäälliköllä on näköalapaikka henkilöstön osaamistarpeisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Työympäristöissä tapahtuva muutos on jatkuvaa, ja siksi henkilöstön kehittämiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

– Meillä on kehittämistarpeita muun muassa projektiosaamisen ja -johtamisen parissa. Verkostoituminen on toinen iso teema. Verkostoitumis- ja yhteistyötaitojen uskon korostuvan kaikilla aloilla. Harva enää toimii vain oman organisaation sisäisissä ympyröissä. Työntekijät tarvitsevat jatkossa yhä parempia taitoja moniammatillisten verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen, visioi Hyppänen-Joutsa.

Turun AMK:n työelämäpalvelut saavat asiakkaalta kiitosta.

– Suosittelen Turun ammattikorkeakoulun esimieskoulutuksia myös muille organisaatioille. Työelämäpalveluiden nettisivujen slogan ´Teemme yhdessä´ on toteutunut erinomaisesti. Hyvässä yhteistyössä jatketaan kohti ensi kevään koulutuskokonaisuuksia, kiittelee hallintopäällikkö Henje Hyppänen-Joutsa.

Teksti on julkaistu kokonaisuudessaan Talk Magazinessa (s.34)